25.11.2021

DRG for 2019-20 er nu tilgængelig

DRG er blevet omstruktureret i forbindelse med overgangen til LPR3. Det er nu muligt at ansøge om data for aktivitetsårene 2019-20 hos Forskerservice.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

DRG i overgangen fra LPR2 til LPR3

Når du ansøger om DRG-data for 2019, skal du både have oplysninger fra før og efter overgangen til LPR3. DRG-data fra LPR2 og LPR3 ligger i særskilte kontakt- og forløbstabeller. DRG-forløb, der er afsluttet inden overgangen til LPR3, vil kun findes i de DRG-grupperede LPR2-tabeller. DRG-forløb, der er påbegyndt efter overgangen til LPR3, vil kun findes i DRG-grupperede LPR3-tabeller. Kontakter, der var igangværende, da regionen overgik til LPR3, betegnes overgangskontakter. DRG-sygehusforløb, som indeholder en overgangskontakt, vil strække sig over både LPR2 og LPR3 og sammenkobles via en overgangstabel. For DRG-sygehusforløb, der indeholder overgangskontakter, vil den dyreste DRG-gruppe udgøre DRG-gruppen for det samlede DRG-sygehusforløb. 

Når du søger om DRG-data for 2020, skal du kun søge om DRG-tabellerne for LPR3. De fleste DRG-sygehusforløb er startet efter overgangen til LPR3. Der kan være enkelte DRG-sygehusforløb, som er startet op før overgangen til LPR3. Disse identificeres ved hjælp af variablen overgangskontakt_dyreste, hvor værdierne LPR2 og LPR3 markerer en overgangskontakt, mens blanke værdier markerer et forløb, der er startet efter overgangen til LPR3.

Læs mere DRG og dokumentation