07.06.2024

For lav fakturering

En gennemgang af faktureringspraksis i Forskerservice viser, at der er blevet tilskrevet for få timer på den enkelte sag. Vi har derfor strammet op på vores faktureringspraksis. Det betyder, at nogle vil opleve, at deres faktura er højere, end den plejer at være.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Forskerservice er indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at udgifterne skal dækkes af brugerne, men uden at skabe overskud. Udgangspunktet for fakturering i Forskerservice er, at al den tid, som bruges på den konkrete sag, skal faktureres på denne sag.

Vi har gennemgået vores praksis, og i den forbindelse har det vist sig, at der har været en for snæver fortolkning af ’tid brugt på den enkelte sag’. Det har betydet, at der er blevet faktureret for lidt i en række tilfælde. Vi har nu strammet op på faktureringspraksis, så alle timer, der kan henføres til en konkret sag, også bliver faktureret på den pågældende sag.

Principperne for indtægtsdækket virksomheder betyder, at hvis ikke alle omkostninger knyttet til en konkret sag faktureres på den enkelte sag, så skal alle betale gennem generelt stigende priser.

Vi har samtidig per 1. april 2024 opdateret timeprisen, der ellers har været uændret siden 2019, til 1.750 kroner. Det vil betyde, at nogle brugere vil modtage større fakturaer fra Forskerservice end tidligere. Det er ikke en fejl, men en naturlig konsekvens af vores skærpede faktureringspraksis og den højere timepris.

Det er samtidig værd at bemærke, at vi fakturerer for hvert påbegyndt kvarter. Det er derfor en god ide at undersøge, om fx svar på spørgsmål kan findes på hjemmesiden, inden man kontakter os.

Læs mere om priser og fakturering