06.10.2022

Nyt Medicinsk Fødselsregister på vej

Det vil snart være muligt at ansøge om fødselsdata fra 2019 og frem fra den første version af et nyt Medicinsk Fødselsregister.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Opdaterede fødselsdata har længe været efterspurgt. Nu er Sundhedsdatastyrelsen klar med en første version af et nyt Medicinsk Fødselsregister (MFR), der dækker perioden fra 2019 og frem. Forskerservice arbejder på at gøre det nye MFR klar til forskningsbrug.

En første version
Det nye MFR er stadig under udvikling, men det er kommet så langt, at det giver mening at tilbyde en første version til forskning.

Registeret vil lette arbejdet med at identificere fødsler/nyfødte og deres forældre. I den første version af registeret indeholder hovedtabellen kun få basale oplysninger om, hvem der er mor, far og barn samt enkelte basale oplysninger om barnet, som fx højde, vægt, hovedomfang og apgarscore. 

Ud over disse oplysninger vil registret indeholde en række satellittabeller, der indeholder alle registreringer fra LPR fra graviditetens start og indtil 42 dage efter fødslen. I kommende versioner af MFR vil hovedtabellen langsomt blive udvidet med mange af de oplysninger, som man også kender fra det gamle MFR.

Forskerservice forventer at være klar til at modtage ansøgninger og henvendelser om nyt MFR fra november.

Læs de nyeste opgørelser over antallet af nyfødte og fødsler

Se tal over nyfødte og fødsler på eSundhed