06.02.2019

Første år med Forskermaskinen

Selvom overgangen til primært at levere data via Forskermaskinen ikke har været uden bump på vejen, er der efter det første år både accept og generel tilfredshed med Forskermaskinen.

Den 1. januar 2018 overgik Forskerservice til primært at videregive data til forskning via Forskermaskinen eller via Danmarks Statistik. Det betød, at man som forsker nu kun ved særlige undtagelser kunne få sendt data til sin arbejdsplads. For både forskere og ansatte i Forskerservice, var det en omvæltning, som alle skulle vænne sig til.

”Det var nyt, at Forskermaskinen ikke blot var et tilbud, men obligatorisk med mindre man havde helt særlige behov”, fortæller sektionsleder i Forskerservice Vibeke Gaardsholt og fortsætter: ”Der har generelt været forståelse for ønsket om at skabe større sikkerhed omkring anvendelsen af data. Det er helt essentielt, at befolkningen har tillid til den måde sundhedsdata behandles på og bakker op om, at de kan anvendes til forskning”.

Men på trods af den udbredte accept af Forskermaskinen, har der også været frustration over at skulle sætte sig ind i nye måder at gøre tingene på: ”Det tager tid at sætte sig ind i nye regler og retningslinjer og ændre sine arbejdsrutiner. Men alt i alt er der blevet taget godt imod Forskermaskinen”, understreger Vibeke Gaardsholt.

Potentiale for mere

I 2018 leverede Forskerservice sundhedsdata på individniveau 329 gange. Heraf blev data leveret til databehandling hos forsker selv 149 gange. De resterende 180 leverancer skete via en forskermaskine – enten hos Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik. I 2017 blev der leveret data via en forskermaskine 115 gange og til forsker selv 293 gange. Overgangen til primært at levere via forskermaskiner er dermed godt i gang, men den er ikke afsluttet: ”Der er fortsat potentiale for at flere projekter kommer på Forskermaskinen, siger Vibeke Gaardsholt, og peger på, at 2018 var et overgangsår, ”men der er også stadig behov for at få data leveret direkte til forskers arbejdsplads, fx for at få adgang til journaloplysninger”, slutter Vibeke Gaardsholt.

Læs mere om Forskermaskinen