27.03.2020

Forskerservice hastebehandler COVID-19 ansøgninger

Forskerservice hastebehandler i øjeblikket ansøgninger om data til COVID-19 relaterede forskningsprojekter. Det betyder desværre længere sagsbehandlingstider for alle øvrige ansøgninger.

Har du et COVID-19 relateret projekt, skal du søge på sædvanlig vis via vores elektroniske ansøgningsskema. Skriv COVID-19 i titlen på projektet, så kan vi identificere den.

Ansøgningen skal vedlægges den sædvanlige dokumentation, men vi har suspenderet vores almindelige krav om, at alle øvrige godkendelser skal foreligge, inden vi kan behandle ansøgningen. Vi går i gang med vores sagsbehandling med det samme. Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke kan give adgang til data før alle tilladelser er på plads.

For COVID-19 projekterne gælder det, at der ekstraordinært er dannet et særligt datasæt med opdaterede data fra Landspatientregisteret i en midlertidig datamodel. Datamodellen er grundlæggende anderledes end den datamodel, der bliver tilgængelig for forskning ved udgangen af 2. kvartal og der er fortsat udfordringer med datakompletheden og datakvaliteten ved indberetninger i LPR3-format. Derfor begrænses adgangen til opdaterede Landspatientregisteret til kun at omfatte COVID-19 projekter.

Data leveres som sædvanligt på forskermaskiner i Sundhedsdatastyrelsen eller hos Danmarks Statistik. I helt særlige tilfælde kan vi undtagelsesvis levere data til forskers arbejdsplads, men det bliver på baggrund af en konkret vurdering.

Hvis du allerede har dataadgang til et projekt på Forskermaskinen og ønsker at udvide formålet til også at opfatte forskning i COVID-19, skal du sende et ændringsønske til forskerservice@sundhedsdata.dk.
Vi vil også prioritere ændringsønsker med COVID-19, og som for nye ansøgninger er dokumentationskravene uændrede.

For alle øvrige projekter arbejder vi videre som sædvanligt, dog forventer vi forlængede sagsbehandlingstider, fordi vi hastebehandler COVID-19 ansøgninger.