07.04.2022

Nye muligheder for at undersøge helbredsforløb med LPR3_F

Med opdateringen af LPR til LPR3 er der skabt mulighed for at danne helbredsforløb. Et helbredsforløb dannes ved at sammenkæde alle forløb og dertilhørende kontakter og ydelser, der vedrører det samme kliniske forløb.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Landspatientregisteret (LPR) anvendes til mange forskellige formål. Med opdateringen af LPR til LPR3 har det været ambitionen, at LPR forsat skulle dække alle disse formål, men derudover har det været ønsket, at LPR samtidig skulle skabe mulighed for at danne helbredsforløb. 

Et helbredsforløb er kendetegnet ved, at alle forløb og dertilhørende kontakter og ydelser, der vedrører det samme kliniske forløb, kan sammenkobles – ikke mindst på tværs af de samarbejdende sundhedsfaglige enheder.

Hermed er det blevet muligt at adskille parallelle behandlingsforløb og derigennem forbedre monitorering af patientrettigheder, pakkeforløb og opfølgning på kliniske retningslinjer. Sammenkædning af flere forløb og dertilhørende kontakter og procedurer er sammen med muligheden for at etablere nationale resultatindberetninger de væsentligste ændringer i det nye LPR. 

Også i en forskningsmæssig sammenhæng kan muligheden for dannelsen af helbredsforløb være interessant. I LPR3_F finder du oplysninger om, hvilke forløb der tilsammen danner helbredsforløb i tabellen ’Helbredsforloeb’. Tabellen er særlig relevant ved interesse for borgerens vej gennem behandlingssystemet i forbindelse med én specifik helbredstilstand. Det vil sige, hvordan forskellige forløbsansvarlige SOR-enheder overtager ansvaret efter hinanden, eller hvordan ansvaret eventuelt splittes, ved at ét forløb fører til tre nye forløb med hver sin forløbsansvarlige SOR-enhed, der alle behandler borgeren samtidig.

Ud over tabellen ’Helbredsforloeb’ findes også tabellen ’Nyt_helbredsforloeb’, som er relevant ved særlig interesse i sygdomme, der opdages i forbindelse med behandling af andre sygdomme, eller specifikt hvordan der registreres i sundhedsvæsenet i forbindelse med henvisning fra ét klinisk speciale til et andet.

Læs mere i vejledning til LPR3_F (PDF)