10.10.2018

Nye retningslinjer for hjemsendelse af analyseresultater fra Forskermaskinen

Forskerservice har opdateret retningslinjerne for, hvad man som bruger må hjemsende fra Forskermaskinen. Formålet med retningslinjerne er at beskytte mod datalæk og misbrug af data.

Hvad må hjemsendes fra Forskermaskinen?

Data på Forskermaskinen er mikrodata, dvs. oplysninger på individniveau eller nøglevariable som personnumre eller ydernumre. Ingen form for mikrodata må hjemsendes. ”Det må ikke være muligt at identificere enkeltenheder, dvs. hverken enkeltindivider, familier eller andre enheder i de hjemsendte filer. Det er en god tommelfingerregel, at analyseresultater der sendes hjem skal kunne anvendes direkte i en publikation”, fortæller Anders Schierup fra Forskerservice, og fortsætter: ”Derudover skal tabeller indeholde mindst fem observationer pr. celle. Hvor meget der skal aggregeres afhænger dog af, hvad tabellen indeholder”.

Sanktion rammer både forskeren og den autoriserede institution

Konsekvenserne af at overtræde reglerne kan være alvorlige, forklarer Anders Schierup: ”Ved alvorlige overtrædelser risikerer brugeren og den autoriserede institution, som brugeren arbejder under at blive udelukket fra Forskermaskinen permanent eller i en periode, så der er god grund til at udvise omhyggelighed. Hvis du ved en fejl hjemsender mikrodata eller detaljerede tabeller, skal du kontakte Forskerservice hurtigst muligt. Det vil blive betragtet som en formildende omstændighed”, slutter Anders Schierup.