08.06.2021

Vær opmærksom, når du skal kontakte borgere

Hvis du har behov for kontaktoplysninger til brug for rekruttering eller udsendelse af spørgeskemaer, kan Forskerservice videregive disse oplysninger til dig uden, at du har indhentet samtykke fra borgeren. Der er dog to undtagelser, som du skal være opmærksom på.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Det fremgår af sundhedsloven, at hvis du vil henvende dig til patienter, som du har indhentet journaloplysninger på, kan det kun ske med tilladelse fra den sundhedsperson, som har behandlet patienten. Derfor videregiver Forskerservice ikke navne og adresser uden tilladelse fra behandlende sundhedsperson, hvis populationen er dannet på baggrund af journaloplysninger, eller populationen er blevet beriget med journaloplysninger.

Hvis populationen er dannet på baggrund af en klinisk kvalitetsdatabase, eller populationen er blevet beriget med oplysninger fra en klinisk kvalitetsdatabase gælder det, at den sundhedsperson, som har behandlet patienten, skal foretage kontakten til borgeren. Alternativt skal den behandlende sundhedsperson indhente samtykke fra borgeren til, at forskere må kontakte vedkommende.

’Hvis du ønsker kontaktoplysninger på en kendt population, skal du derfor være opmærksom på, at Forskerservice spørger, om populationen er dannet på baggrund af journaloplysninger, en klinisk kvalitetsdatabase, eller om populationen i forbindelse med forskningsprojektet er blevet beriget med journaloplysninger eller data fra en klinisk kvalitetsdatabase’, forklarer sektionsleder Vibeke Gaardsholt og fortsætter: 

’Vi ser kun på det aktuelle forskningsprojekt. Hvis dit forskningsprojekt har fået videregivet data eller genanvender data fra et andet projekt, der har inkluderet journaloplysninger eller data fra en klinisk kvalitetsdatabase, skal du selv være opmærksom på reglerne’. 

Læs om, hvordan du søger om kontaktoplysninger