06.03.2019

Den gode ansøgning giver kortere leveringstid

Forskerservice arbejder målrettet på at nedbringe leveringstiderne, men ansøger kan også hjælpe til med en god ansøgning.

Forskerservice har en målsætning om at leveringstiden højst må være 30 arbejdsdage i gennemsnit. Aktuelt er leveringstiden 44 arbejdsdage i gennemsnit.

Du kan hjælpe os med at hjælpe dig

”Det er slet ikke tilfredsstillende for ansøgerne og heller ikke for medarbejderne i Forskerservice, og vi arbejder meget målrettet på at afkorte leveringstiderne”, fortæller specialkonsulent Morten Munk Marcussen og fortsætter: ”Der er også en række ting, du som ansøger kan gøre for at lette sagsbehandlingen og dermed hurtigere få adgang til data. Ved at sende os en god ansøgning, kan du så at sige hjælpe os, med at hjælpe dig!”

Den gode ansøgning Hvad indeholder den gode ansøgning?

”Først og fremmest har vi brug for en præcis beskrivelse af forskningsprojektet og de data, som du søger om til projektet. Det får vi allerbedst, hvis du har fulgt vores vejledninger til projektbeskrivelse og udtræksbeskrivelse. Vi skal bruge projektbeskrivelsen til at vurdere, om dine ønsker om data, svarer til projektets problemstilling og metode. Vi skal også bruge projektbeskrivelsen til at vurdere den samfundsmæssige relevans af projektet. Og ikke mindst vil en præcis projektbeskrivelse hjælpe os til at give dig en bedre rådgivning i forbindelse med din ansøgning”, uddyber han og tilføjer: ”Lige så vigtigt er det, at vi kan se, at projektet er registreret og godkendt hos den organisation, som er ansvarlig for databehandlingen. Bortset fra ved ren statistik, skal vi derfor altid se en sådan godkendelse og kan ikke behandle en ansøgning færdig, før vi har modtaget den”.

Forskerservice skal entydigt kunne se, at projektet er godkendt, og at det er den projektansvarlige, som ansøger på vegne af organisationen. Derfor skal godkendelsen som minimum indeholde oplysninger om, hvilken organisation som er dataansvarlig og har godkendt projektet, hvilken person der er projektansvarlig, samt titlen på og formålet med forskningsprojektet. Hvis projektet indebærer forsøg med mennesker eller biologisk materiale fra mennesker, skal Forskerservice også se en godkendelse fra en videnskabsetisk komité eller eventuelt fra Lægemiddelstyrelsen. Hvis projektet skal have adgang til journaler, skal godkendelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed være vedhæftet ansøgningen.

”Hvis vi modtager al dokumentation samtidig, har vi bedre mulighed for at foretage en hurtig sagsbehandling, hvor vi ikke skal vende tilbage og bede om uddybende information”, slutter Morten Munk Marcussen.