14.12.2021

Kortere ventetid i Forskerservice

Forskerservice arbejder målrettet på at få nedbragt sagsbehandlingstiden - men det tager tid at afvikle køen. Aktuelt skal du forvente, at der går 6 måneder, fra du sender din ansøgning, til Forskerservice tager den under behandling. Tidligere var det 7 måneder.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Selvom Forskerservice arbejder målrettet på at få køen af ansøgninger ned, vil man, som ansøger, desværre fortsat skulle vente længe. Har du ventet i mere end 3 måneder, vil du fremover få en mail hver måned med information om, hvor langt Forskerservice er med at afvikle køen. 

- Vi behandler sagerne i den rækkefølge, vi har modtaget dem, samtidig med at vi tager højde for sagsbehandlernes erfaring. Derfor vil nogen opleve, at vi tager deres ansøgning under behandling tidligere, end vi generelt har meldt ud, andre vil desværre opleve det modsatte, fortæller sektionsleder i Forskerservice Vibeke Gaardsholt. - Vi prioriterer som udgangspunkt ikke nogle ansøgninger frem for andre, da det vil betyde længere ventetid for de resterende. 

- Vi har lagt en plan for, hvordan vi får afviklet de resterende sager, så den tid, man skal vente på at få sin ansøgning taget under behandling, gradvist bliver mindre. Hvis planen holder, vil ventetiden være nedbragt til under 30 dage omkring sommerferien næste år. Der er altså lys forude for alle, der venter på data.