21.06.2019

Nye krav til egne data på Forskermaskinen

Forskerservice har revideret kravene til egne data på Forskermaskinen og blandt andet gjort det muligt at få fritekst-variable på Forskermaskinen. Samtidig er forskerens ansvar for data skærpet.

På Forskermaskinen har du mulighed for at inkludere data fra andre kilder end dem, der er tilgængelig på Forskermaskinen. Det kan for eksempel være data, du selv har indsamlet, eller data du får videregivet fra andre.

Dine egne data er dit ansvar

Selvom du sender egne data ind til dit projekt på Forskermaskinen, er dataansvaret fortsat dit. Det betyder, at det er dit ansvar, at data bliver behandlet i henhold til databeskyttelseslovgivningen og i henhold til reglerne på Forskermaskinen.

Data på Forskermaskinen må ikke indeholde direkte personhenførbare oplysninger, som CPR-numre, løbenumre og andre identifikationsnøgler, samt navne og adresser. Når du indsender data til Forskermaskinen, er det dit ansvar at sørge for at:

  • Ikke indsende variable, der indeholder navne og adresser
  • oplyse alle variable, der indeholder CPR-numre, løbenumre og andre identifikationsnøgler
  • undersøge samtlige variable for indhold af CPR-numre, løbenumre og andre identifikationsnøgler, samt navne og adresser

Tidligere har Forskerservice ikke modtaget fritekst-variable. ”Det har vist sig at være en udfordring for mange af vores kunder, at vi ikke modtager fritekst-variable. Især for projekter, der har gennemgået journaler, og nu ønsker at koble oplysninger fra journalerne med registerdata. Men også projekter, der har lavet genanalyser har ofte variable med længere tekststrenge”, siger Ane Dahl Jørgensen.

”Vi har lyttet og set på, hvordan vi bedst muligt understøtter deres behov, samtidig med at sikkerheden på Forskermaskinen opretholdes”, fortsætter Ane Dahl Jørgensen, og hun slutter med at indskærpe: ”Med de nye mere lempelige krav til egne data, skærpes forskerens ansvar. Det påhviler forsker at sørge for, at der ikke indsendes data, der kompromitterer pseudonymiteten. Brud på pseudonymiteten, fx indsendelse af variable der indeholder navne, bliver sanktioneret på lige fod med hjemsendelse af individoplysninger.”

Hvordan får jeg mine data ind på Forskermaskinen?

Du kan anmode om at få lagt egne data ind på Forskermaskinen samtidig med, at du søger om at få oprettet et projekt på Forskermaskinen. Dette skal blot inkluderes i projektansøgningen. Er dit projekt allerede i gang, har du også mulighed for at anmode om at få lagt egne data ind ved at sende en e-mail til Forskerservice.

Når du anmoder om at få egne data ind på Forskermaskinen, skal du være opmærksom på følgende:

  • Dine data skal være omfattet af beskrivelsen af projektet på den dataansvarliges fortegnelse
  • Data skal overholde reglerne for pseudonymisering på Forskermaskinen

Læs mere om egne data på Forskermaskinen