03.03.2020

Ny proces for adgang til Lægemiddeldatabasen hos Danmarks Statistik

Har du et projekt på forskermaskinen hos Danmarks Statistik og behov for lægemiddeloplysninger? Så vær opmærksom på, at du per 1. april 2020 selv skal ansøge Sundhedsdatastyrelsen for at få adgang til data.

Efter 1. april 2020 er det ikke længere Danmarks Statistik, der skal ansøge Sundhedsdatastyrelsen om adgang til data, hvis man som forsker har behov for lægemiddeldata til sit projekt hos Danmarks Statistik. Sådan har det ellers været tidligere, hvor Danmarks Statistik ansøgte Sundhedsdatastyrelsen om data på vegne af forskeren. ”Det har imidlertid vist sig, at ansøgningsprocessen hermed blev unødvendig lang”, fortæller Vibeke Gaardsholt, sektionschef i Forskerservice hos Sundhedsdatastyrelsen, og fortsætter: ”For at gøre det hurtigere at få adgang til data fra Lægemiddeldatabasen hos Danmarks Statistik har Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik besluttet at ændre processen. Det betyder, at hvis man som forsker har et projekt hos Danmarks Statistik og har behov for lægemiddeldata, skal man selv ansøge om adgang som Sundhedsdatastyrelsen”.

Den sindrige konstruktion omkring adgangen til lægemiddeloplysninger udspringer af de særlige regler, der er for adgang til data om lægemidler. Reglerne betyder, at kun personer, der tilhører en bestemt personkreds, kan få adgang til lægemiddeloplysninger i personhenførbar form. Det er fx personer, som er ansat i det offentlige sundhedsvæsen, på et universitet eller i en patientforening.

Fra den 1. april i år skal den projektansvarlige selv ansøge om adgang til lægemiddeldata frem for at bede Danmarks Statistik om det. Ansøgningen skal ske via det almindelige ansøgningsskema hos Sundhedsdatastyrelsen og indeholde de samme oplysninger som alle andre ansøgninger, hvor data skal overføres til et projekt hos Danmarks Statistik, nemlig:

  • Projektbeskrivelse
  • Udtræksbeskrivelse
  • Dokumentation for at projektet er godkendt af den dataansvarlige institution som projektet hører under
  • DST projektnummer og DST kontaktperson

Derudover skal ansøgningen indeholde en liste over de personer, som skal have adgang til personhenførbare data, samt oplysning om deres ansættelsessted.

”Selvom det måske ved første øjekast ser ud som om, det bliver mere besværligt for ansøgeren, der nu selv skal ansøge om data, er det vores håb, at vi med den nye ansøgningsproces for lægemiddeldata, vil reducere den samlede ventetid på data. For ansøgere, som også skal have andre data fra Sundhedsdatastyrelsen, vil den nye fremgangsmåde ligefrem betyde en nemmere og hurtigere proces, fordi de nu kan søge om lægemiddeloplysninger sammen med de øvrige data ”, slutter Vibeke Gaardsholt.