08.07.2020

Landspatientregisteret i stabil drift - men endnu ikke klar til forskningsbrug

Landspatientregisteret (LPR3) er nu i stabil drift, årsopgørelsen for 2019 er afsluttet, og data er nu af så god kvalitet, at Sundhedsdatastyrelsen er begyndt at levere data fra registeret.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Data fra LPR3 indgår blandt andet i monitoreringen af COVID-19 epidemien og genåbningen af sundhedsvæsenet. Fremover vil LPR3 data også blive brugt i forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra Folketinget, aktindsigter mv. Sundhedsdatastyrelsen genoptager desuden de prioriterede faste dataleverancer til regionerne og til RKKP.

Udrulningen af LPR3 har været præget af tekniske udfordringer og problemer med fejlbehæftede indberetninger. Arbejdet med at løse problemer og udbedre fejl i registeret har, som så meget andet, været ramt af, at COVID-19 relaterede opgaver har forrang såvel i regionerne som i Sundhedsdatastyrelsen.

”Arbejdet med at gøre LPR3 klar til forskningsbrug har lidt under både de tekniske problemer med LPR3 og prioriteringen af COVID-19 relaterede opgaver”, udtaler Vibeke Gaardsholt, sektionsleder i Forskerservice, ”Der udestår derfor fortsat et stort arbejde med at få LPR3 data lagt til rette, så det bliver lettere tilgængeligt og brugbart til forskningsformål. Data fra Landspatientregisteret vil derfor tidligst være tilgængelige for forskning ved udgangen af 3. kvartal i år”.
 
Sundhedsdatastyrelsen har nedsat en referencegruppe, som følger arbejdet med at stille LPR3 til rådighed for forskning. Gruppen har afholdt sit første møde og vil fortsætte arbejdet efter sommerferien.

Læs også statusbrev fra Sundhedsdatastyrelsen