23.10.2020

Opdaterede data fra Landspatientregisteret klar til forskning

Det er nu muligt at få opdaterede data fra Landspatientregisteret til forskning. Det er den midlertidige version af registeret, der hidtil udelukkende har været anvendt til forskning i COVID-19, der nu bredes ud til al forskning.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

På grund af tekniske vanskeligheder med overgangen til tredje version af Landspatientregisteret, LPR3, har der gennem længere tid ikke været adgang til opdaterede data fra Landspatientregisteret til forskning.

I forbindelse med coronapandemien er der åbnet op for at videregive data til forskning i COVID-19 fra en særlig og midlertidig version af LPR3. Da Forskerservice i foråret begyndte at levere LPR3 data til forskning i COVID-19, var det med betydelige forbehold i forhold til datakvalitet og datakomplethed. Samtidig var det nødvendigt at tage forbehold for, at datagrundlaget kunne skifte i løbet af forskningsprojektets levetid, når det varige LPR3 var på plads.

Erfaringerne med den særlige version er imidlertid så gode, at Sundhedsdatastyrelsen nu åbner op for, at også andre forskningsprojekter kan få adgang til Landspatientregisteret fra denne midlertidige version. Så snart den permanente udgave af LPR3 er på plads, ophører Forskerservice med at videregive fra den midlertidige version af LPR3 til nye projekter.

De projekter, som har fået data fra den midlertidige model, får dog mulighed for at færdiggøre deres projekter uden at skulle skifte datagrundlag, da den midlertidige datamodel opretholdes for disse projekter indtil midten af 2022.

Læs mere om, hvordan du ansøger om LPR fra den midlertidige datamodel