22.11.2018

Landspatientregistret moderniseres

Det nye Landpatientregister (LPR) afspejler bedre, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Overgangen til det forbedrede LPR kan i 2019 påvirke datakvaliteten og medføre perioder uden adgang til data.

Landspatientregisteret moderniseres

Det nye Landpatientregister (LPR) afspejler bedre, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Overgangen til det forbedrede LPR kan i 2019 påvirke datakvaliteten og medføre perioder uden adgang til data.

Nyt LPR gør det muligt at danne ægte patientforløb ”En helt central forbedring i det nye LPR er, at alle kontakter registreres på samme måde, også ambulante besøg”, fortæller sektionsleder i Forskerservice, Vibeke Gaardsholt, og fortsætter: ”Samtidig bliver det muligt at danne ’ægte patientforløb’, hvor alle relevante ydelser, der vedrører samme forløb, kan kobles sammen”.

Fordelene ved de nye registreringer er, at de:

  • giver en mere retvisende datamæssig understøttelse af den kliniske praksis på sygehusene
  • gør det muligt at sammenkoble relevante sygehuskontakter med hinanden, så man kan identificere egentlige behandlingsforløb og adskille parallelforløb
  • forbedrer monitoreringen af pakkeforløb og nationale kliniske retningslinjer

Indberetninger fra private leverandører vil ske i samme format, som indberetningen fra det offentlige sygehusvæsen, så de nuværende forskelle i registreringspraksis bliver mindre.

Overgang påvirker kvalitet til data i 2019

Sygehusene overgår gradvist til at indberette til det nye LPR-format frem til marts 2019. ”Som bruger skal du være opmærksom på, at kvaliteten af data kan være midlertidigt påvirket af overgangen til den nye indberetningsstruktur”, fortæller sektionsleder Vibeke Gaardsholt og gør samtidig opmærksom på, at overgangen til LPR kun påvirker datakvaliteten i 2019: ”Forventningen er, at data for 2018 vil være komplette og datakvaliteten som hidtil”.

Periode uden adgang til data

Regionerne og Sundhedsdatastyrelsen arbejder på, at overgangen til det nye LPR sker så hurtig som mulig. ”Erfaringerne er dog, at der vil være en periode, hvor der vil være variation i kvaliteten af indberetningerne”, fortæller Vibeke Gaardsholt. Efter overgangen til det nye LPR validerer Sundhedsdatastyrelsen kvaliteten af indberetningerne. Indtil datakvaliteten af det nye LPR er tilfredsstillende, vil der være en periode, hvor det ikke er muligt at få opdaterede data fra LPR. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår leverancerne af LPR-data ville kunne genoptages. Det får især betydning for brugere, der løbende får opdaterede LPR-data.

Ny struktur

I det nye LPR vil datastrukturen være anderledes fra og med 2019. Det betyder blandt andet, at tabeller og variable får nye navne, og at kobling af data mellem tabeller skal ske på en ny måde. ”Du skal derfor ikke forvente, at du kan arbejde med data på samme måde, som du hidtil har gjort”, slutter Vibeke Gaardsholt.