18.12.2020

Lange sagsbehandlingstider i Forskerservice

Oplever du lang ventetid, før sagsbehandlingen af din ansøgning går i gang, så skyldes det især COVID-19-pandemien. Forskerservice er pålagt at prioritere COVID-19-relaterede ansøgninger, og det betyder desværre, at vi ikke kan behandle de øvrige ansøgninger, inden for samme tidsramme som tidligere.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Vibeke Gaardsholt, Sektionsleder i Forskerservice, fortæller om situationen: ”Vi har oplevet stor interesse for at forske i COVID-19 fra forskningsmiljøerne rundt om i Danmark. Og forskerne har kunnet levere hurtige resultater, fordi der er taget nye datakilder i brug fx COVID-19 overvågningsdata. Samtidig har vi forbedret de eksisterende datakilder for at kunne imødekomme behovet for opdaterede data til COVID-19 forskningen.

Det er selvfølgelig dejligt, at Danmarks helt særlige muligheder for registerforskning kombineret med hastebehandlingen af ansøgningerne, har betydet, at forskningsmiljøerne har kunnet levere hurtige resultater af deres COVID-forskning. Desværre har det samtidig betydet, at leveringstiderne for al anden forskning er markant forlængede”.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

”Det er vanskeligt at give et præcist estimat af den sagsbehandlingstid, du som ansøger kan forvente”, fortæller Vibeke Gaardsholt, sektionsleder i Forskerservice, og fortsætter: ”Det skyldes, at vi løbende modtager COVID-19-relaterede ansøgninger og skal prioritere disse. Vi behandler de COVID-19-relaterede ansøgninger på i gennemsnit 19 arbejdsdage. Det er med til at holde den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid nede på 75,5 arbejdsdage. Du skal forvente en væsentligt længere sagsbehandlingstid, hvis dit projekt ikke er COVID-19-relateret. Her kan der gå op mod 6-7 måneder, før vi når frem til din ansøgning.

Hvad gør vi hos Forskerservice?

”Vi er naturligvis på ingen måder tilfredse med situationen, som vi ved stiller forskerne i en vanskelig situation. Vi er derfor i gang med at udvide medarbejderstaben, for vi har ganske enkelt behov for flere kollegaer til at løfte opgaven”, slår Vibeke Gaardsholt fast. ”Flere medarbejdere vil give bedre sagsbehandlingstider på sigt. Der vil dog gå noget tid, inden vores nye kollegaer er oplært og kan bidrage fuldt ud til sagsbehandlingen. Indtil da ser vi på vores arbejdsgange og systemunderstøttelse for at forbedre sagsbehandlingen. Vi kan kun beklage den aktuelle situation og må bede om forståelse og yderligere tålmodighed”.

Hvad kan du gøre?

Først og fremmest, kan du som ansøger sikre, at du har de rigtige tilladelser, samt at din ansøgning er gennemarbejdet. Det vil give kortere sagsbehandlingstid, når vi går i gang med din ansøgning. Dernæst er det en god idé at overveje, om du har søgt alle relevante registre og variable.

Hvis du får dataadgang på Forskermaskinen, kan vi godt tilpasse dataadgangen efterfølgende, men det er ærgerligt at skulle vente igen, når adgangen først er på plads.

Hvis du modtager data til andet databehandlingssted, vil du være nødt til at ansøge Forskerservice igen, hvis dine behov ændrer sig.

Læs om den gode ansøgning