31.01.2024

Kortere leveringstider, nye datakilder og lettere sagsbehandling

Forskerservice kan se tilbage på et 2023, hvor arbejdet med at nedbringe sagsefterslæbet efter covid-19 fortsatte med succes, der blev givet adgang til alle vaccinationsdata i vaccinationsregisteret, og sagsbehandlingsprocessen blev lettet.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Behandlingstiden for færdigbehandlede ansøgninger faldt til 34,9 arbejdsdage i gennemsnit i december 2023. Hermed nærmer vi os i Forskerservice målet om at bringe sagsbehandlingstiden i overensstemmelse med servicemålet på 30 arbejdsdage.

På datafronten udbyggede Forskerservice samarbejdet med Statens Serum Institut (SSI), så det nu er muligt at få adgang til alle vaccinationsdata fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV) til forskning via Forskerservice. Derudover gjorde Forskerservice det muligt at tilgå opdaterede data fra Børnedatabasen til forskningsbrug.

Bestræbelserne på at lette sagsbehandlingsprocessen og forkorte sagsbehandlingstiden udmøntede sig i 2023 i nye skabeloner til projekt- og udtræksbeskrivelse. Intentionen er at sikre, at alle de nødvendige oplysninger er til stede, når sagsbehandlingen går i gang, så behovet for afklarende spørgsmål til ansøgningen bliver reduceret.

I det kommende år vil fokus fortsat være på at nedbringe og konsolidere sagsbehandlingstiderne, så det bliver forudsigeligt for ansøger, hvornår du kan få adgang til data.

Derudover vil Forskerservice arbejde på at give bedre muligheder for forskningsprojekter med særlige behov for regnekraft, analyseværktøjer eller datakilder gennem et samarbejde med Nationalt Genom Center. Tanken er, at forskningsprojekter med særlige behov for regnekraft, analyseværktøjer eller datakilder kan gøre brug af HPC-miljøet hos Nationalt Genom Center.