08.07.2019

Nyt landspatientregister endnu ikke klar til forskning

Indberetningen til Landspatientregistret - i den nye LPR3 model - har nu været i drift i fem måneder. Kvaliteten af data er desværre stadig ikke god nok til, at de bør anvendes til forskning.

”Sundhedsdatastyrelsen følger nøje indberetningerne og udarbejder analyser af de indkomne data”, fortæller sektionsleder, Vibeke Gaardsholt, og fortsætter: ”Desværre viser analyserne, at der stadig er udfordringer med hensyn til datakomplethed og datakvalitet. Sundhedsdatastyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at validiteten af data generelt endnu ikke er tilfredsstillende nok til, at data bør anvendes til konkrete forsknings- og styringsmæssige formål”.

Sundhedsdatastyrelsen arbejder med at gennemføre det omfattende udviklingsarbejde på uddatasiden, som den ændrede datastruktur kræver, men det primære fokus for arbejdet med LPR3 henover sommeren er at sikre stabil og korrekt drift på indberetningssiden. Arbejdet med udvikling af uddataleverancerne fortsætter sideløbende, så der igen kan leveres opdaterede data fra Landspatientregisteret til forskningsformål.

Læs brev udsendt til Sundhedsdatastyrelsens samarbejdspartnere (PDF)