17.11.2020

Midlertidig LPR3-datamodel – ofte stillede spørgsmål

Den midlertidige datamodel for LPR3 er blevet frigivet til forskningsbrug. Forskerservice har fået mange spørgsmål i den forbindelse. Her besvarer vi flere af de mest almindelige.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Afledte registre

En række registre bygger på data fra LPR. Det drejer sig om Det Medicinske Fødselsregister (MFR), Abortregisteret (ABR) og DRG-grupperet LPR (DRG).

Kan der leveres data fra de afledte registre?

MFR er ved at blive genetableret, det vil sige, at det pt. ikke er muligt at levere data fra MFR efter 2018. Imidlertid kan nogle af de oplysninger, der tidligere blev leveret via MFR, nu blive leveret. Det er kun fødsler, der er foregået i forbindelse med en kontakt (enten en indlæggelse eller en udekontakt) til et offentligt eller privat sygehus, der vil kunne identificeres i LPR3.

ABR er ligesom MFR ikke tilgængeligt fra 2019 og frem. Men ligesom MFR, er det muligt at levere nogle af de samme oplysninger via LPR3. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er aborter, foretaget i forbindelse med en kontakt til et privat eller offentligt sygehus, som vil kunne identificeres i LPR3.

DRG er tilgængeligt til og med 2018. Det er ikke for nuværende muligt at sige, hvornår LPR3-baserede DRG-udtræk kan leveres.

Du kan danne dig et overblik over, hvilke oplysninger det er muligt at finde i LPR3 ved at se i indberetningsvejledningen.

LPR3 hos Danmarks Statistik

Forskerservice kan levere udtræk fra den midlertidige LPR3-datamodel til projekter på Danmarks Statistiks forskningsmiljø.

Danmarks Statistik vil ikke have en udgave af LPR3-datamodellen til rådighed. Du skal med andre ord søge hos Forskerservice, hvis du har behov for LPR3 til dit projekt.

En-til-en-oversættelse fra LPR2 til LPR3

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at lave en-til-en-oversættelse fra LPR2 til LPR3. Du vil dog oftest kunne få de samme informationer som tidligere. Hvis du har programmer, du gerne vil genanvende på LPR3, vil det være nødvendigt at skrive dem om.

Hvordan får jeg adgang til LPR3-data?

Hvis du vil i gang med et nyt projekt, eller har modtaget data til et projekt, som er afsluttet hos os, skal du søge igen.

Hvis du har et igangværende projekt på Forskermaskinen, en løbende levering, eller allerede indsendt en ansøgning, så sendt en mail til forskerservice@sundhedsdata.dk.

Se indberetningsvejledningen

Læs mere om LPR3 og, hvordan du søger om LPR3-data