26.03.2021

Forskerservice går mod normalisering af sagsbehandlingen

Forskerservice har i et år hastebehandlet ansøgninger, som relaterede sig til COVID-19. Nu er pålægget om hastebehandling ophævet, og Forskerservice tager et skridt mod mere normale tilstande. Ansøgere må dog fortsat forvente forlængede sagsbehandlingstider.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Sidste år besluttede man, at Sundhedsdatastyrelsen skulle hastebehandle alle ansøgninger om data til COVID-19-relaterede forskningsprojekter, så forskningsresultater til fordel for patientbehandlingen og til fordel for udnyttelsen af kapaciteten i sundhedsvæsenet kunne frembringes hurtigst muligt. Men nu er man et sted i pandemien, hvor pålægget om at hastebehandle COVID-19-relaterede forskningsprojekter er ophævet. Dermed vil alle ansøgninger om data nu blive behandlet i den rækkefølge, de er indkommet.

Lange sagsbehandlingstider for andre

Hastebehandlingen af COVID-19-relaterede ansøgninger har ikke kun betydet, at forskerne hurtigere fik adgang til COVID-19-relaterede data. Den betød desværre også, at sagsbehandlingstiden på ansøgninger til andre forskningsområder blev længere. Derudover har det været vanskeligt for Forskerservice at oplyse en forventet sagsbehandlingstid, fordi mængden og kompleksiteten af COVID-19-ansøgninger har været uforudsigelig.   

Første skridt mod en normalisering

- Vi ser dette som et første skridt mod en normalisering af sagsbehandlingen i Forskerservice. Vi vil dog fortsat have forlængede sagsbehandlingstider, siger sektionsleder Vibeke Gaardsholt. 

For at afhjælpe de stigende sagsbehandlingstider har Sundhedsdatastyrelsen siden sensommeren løbende ansat flere medarbejdere, og nu hvor styrelsen ikke længere skal hastebehandle bestemte ansøgninger, vil den have bedre mulighed for at forudsige, hvornår en sag behandles. 

Det betyder dog også, at forskere, der forsker i COVID-19 eller har en COVID-19-vinkel på deres forskningsprojekt, ikke længere kommer foran i køen. 

- Der har været en stor tålmodighed og forståelse fra den øvrige forskningsverden af behovet for, at COVID-19-forskningen blev prioriteret. Når vi ikke længere skal hastebehandle, er det imidlertid også i erkendelse af, at det i længden, og især på dette stadie af pandemien, ikke er holdbart for den øvrige forskning ensidigt at prioritere COVID-19-forskningen, siger Vibeke Gaardsholt.

De COVID-19-relaterede ansøgninger, som allerede er indkommet vil dog fortsat blive hastebehandlet.

Følg din sag på vores hjemmeside

Under 'Se status på din ansøgning' på kan du orientere dig, om din sag er taget under behandling, og hvor langt den er i processen. Da vi forvaltningsretsligt er forpligtede til at behandle ansøgerne lige, kan vi ikke prioritere nogle ansøgningerne frem for andre. Nogle ansøgninger tages under behandling væsentlig tidligere, end hvad fremgår af vores generelle udmeldinger, fordi de indgår i oplæringen af nye medarbejdere. Andre vil desværre opleve længere ventetid, fordi de nødvendige kompetencer til at behandle ansøgningen kun er til stede i begrænset omfang. 

Gå til 'Se status på din ansøgning'