13.09.2019

Ny struktur for DRG 2018

DRG er blevet omstruktureret fra og med 2018, så det er blevet mere overskueligt. Den nye struktur afspejler, at borgernes kontakt med sundhedssystemet i højere grad skal ses som forløb end blot enkelte kontakter. DRG 2018 er tilgængeligt på Forskermaskinen.

Hvad er DRG?

DRG står for ”Diagnose Relaterede Grupper” og er en version af Landspatientregisteret (LPR), der grupperer patientforløb. Grupperingen skal særligt bruges til at beregne takster for behandlinger, og grupperne laves i samarbejde med de kliniske selskaber for at sikre, at de er klinisk meningsfyldte.

Hvad er nyt?

Det nye DRG er opdelt i tre tabeller, der samler ambulante og stationære kontakter:

 • Kontakttabel
  Kontakttabellen indeholder oplysninger om hver enkelt kontakt i DRG, som enten stammer fra LPR eller Minipas.
 • Forløbstabel
  DRG-kontakter samles i DRG-sygehusforløb ud fra en lokalitets- og tidsmæssig sammenhæng.
  Langt størstedelen (ca. 80 %) af forløbene består dog af én DRG-kontakt.
 • Proceduretabel
  Tabellen indeholder alle de procedurer, der er tilknyttet til en DRG-kontakt.

Kommunal medfinansiering

Tabellerne for kommunal medfinansiering er ligeledes omstruktureret og ligner de nye DRG-tabeller. Der er endnu ikke adgang til disse tabeller via Forskermaskinen. Vi vil melde ud via nyhedsbrevet, når der kan gives adgang til tabellerne.

DRG for Psykiatrien

DRG-tabellerne for de psykiatriske hospitalskontakter for 2018 er ikke omstruktureret og findes fortsat i den gamle form.

Læs mere på eSundhed om dokumentation for DRG-grupperet LPR