26.10.2017

Billigere at komme på Forskermaskinen

Forskerservice indfører en ny prismodel for Forskermaskinen d. 1. januar 2018. Vi afskaffer de nuværende abonnementstyper og erstatter dem med timebetaling. Den nye prismodel imødekommer den kritik, der er blevet rejst af den eksisterende abonnementsordning.

Princippet for Forskerservice nye prismodel er gennemsigtighed og enkelhed. Som forsker betaler du efter forbrug for den tid, der bliver brugt på at behandle ansøgninger og give adgang til de ønskede data, for den plads ens data optager og eventuelle andre services, trækker på.

”Med den nye prismodel opfylder vi et ønske fra de eksisterende brugere om en mere gennemsigtig prismodel, men forsøger også at komme de eksisterende brugere af Forskerservice Klassisk i møde,” udtaler Vibeke Gaardsholt, sektionschef i Forskerservice, og uddyber: ”især i små forskningsmiljøer har der været bekymring over de økonomiske konsekvenser af at overgå til Forskermaskinen. For eksempel frygter de at få en række ekstraomkostninger når de afgiver den første bestilling på Forskermaskinen, til alt fra autorisation til brugeroprettelser mv.”

Overgangen bliver finansieret

”For at lette overgangen til Forskermaskinen for de nuværende brugere af Forskerservice Klassisk har vi derfor lagt prismodellen an på, at en række omkostninger forbundet med at blive autoriseret og oprettet på Forskermaskinen bliver gratis i en periode”, udtaler Vibeke Gaardsholt.

Det betyder, at omkostningerne til at blive autoriseret på Forskermaskinen, til brugeroprettelse og brugerrettighedstildeling vil blive dækket af den medfinansiering, som Forskerservice årligt modtager fra Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). Forskerservice vil i forbindelse med den årlige gennemgang af prismodellen vurdere, hvor længe der er behov for at lette overgangen til Forskermaskinen økonomisk.

Ny prismodel: Betal kun for det du bruger

Den eksisterende prismodel for Forskermaskinen har imidlertid én fordel. Når du har besluttet, hvilken abonnementstype, du vil tegne, kender du prisen. Til gengæld kan du i dag komme til at betale for mere, end du reelt har behov for:

”De nuværende abonnementstyper fungerer lidt ligesom som kabel tv, hvor man betaler for den fulde pakke, uanset hvor mange kanaler, man reelt ser. Med den nye prismodel betaler forskeren kun for det han eller hun bruger”, udtaler Vibeke Gaardsholt og fortsætter: ”Selvom det er en billigere løsning på sigt for forskeren er vi opmærksomme på, at forskningsinstitutionerne har behov for at forudse, overvåge og styre omkostningerne til dataadgang. Derfor vil vi overgå til kvartalsvis fakturering, når den nye prismodel træder i kraft”.

Se mere om priserne