25.10.2018

Nyt Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Du kan nu søge om adgang til Sundhedsdatastyrelsens Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) på Forskermaskinen. Registeret erstatter Diabetesregisteret og indeholder desuden en række andre sygdomme, fx astma og demens.

Meningen med RUKS er at kunne opgøre antallet af personer med de udvalgte sygdomme. RUKS er dannet ud fra algoritmer, der identificerer personer med den enkelte sygdom. Sygdomskriterierne er baseret på data fra Lægemiddelstatistikregisteret, Landspatientregisteret og CPR-registeret. Det kan fx være indløsning af en bestemt type medicin eller en diagnose registreret i forbindelse med behandling på et sygehus.

”I RUKS er det vægtet højere, at personerne med stor sikkerhed har den pågældende sygdom, end at alle usikre tilfælde er med. Man skal derfor være opmærksom på, at RUKS måske underestimerer sygdomsforekomsten”, fortæller Marie-Louise Marthendal fra Forskerservice, og fortsætter: ”RUKS er et dynamisk register. Sygdomsalgoritmerne opdateres årligt med den nyeste viden i forhold til udvælgelseskriterierne for inklusion og eksklusion i registeret”.

Læs om adgang til RUKS på Forskermaskinen

Læs om dokumentation af RUKS