12.05.2022

Få opdateret data til dit projekt løbende

Hvis du har behov for løbende at få opdateret data til dit projekt hos fx Danmarks Statistik har du mulighed for indgå aftale med Forskerservice om en løbende levering.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Med en løbende levering opdaterer Forskerservice dine data på aftalte tidspunkter eller efter henvendelse fra dig.

Løbende leveringer skal aftales fra projektets start

’Du skal allerede i projektansøgningen eller under sagsbehandlingen gøre opmærksom på, at du ønsker løbende levering, så du får det inkluderet i din aftale med os’, oplyser Vibeke Gaardsholt, sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.

Hun forsætter: ’Så kan vi løbende opdatere data fra de registre, som er indeholdt i aftalen. Det kan altså være en fordel for dig, hvis du ved, at du har behov for at få opdateret data under projektets levetid, når du søger’.

Projekter med levering til andet databehandlingssted, som fx Danmarks Statistik, sker i udgangspunktet som en engangslevering, hvorefter vi afslutter ansøgningen. Det betyder, at hvis du senere ønsker en opdateret version af de data, der indgår i din aftale, så skal du indsende en ny ansøgning.

Med en løbende levering skal du ikke søge igen. I din aftale er beskrevet, enten hvor ofte vi opdaterer dine data, eller at du kan henvende dig, når du ønsker en opdatering. ’Har du allerede har fået leveret data til andet databehandlingssted, og din ansøgning er afsluttet, kan vi ikke åbne op for løbende levering’, siger Vibeke Gaardsholt.

Skulle du undervejs ønske at ændre din dataadgang og dermed din aftale om løbende levering, fx ved ønske om at tilføje data fra nye registre, kan du henvende dig til Forskerservice og få opdateret aftalen.