01.07.2020

Forskerservice leverer nu også overvågningsdata til Danmarks Statistik

Siden begyndelsen af maj har det været muligt at få videregivet data fra Statens Serum Instituts overvågning af COVID-19 til Forskermaskinen i Sundhedsdatastyrelsen. Fra 1. juli 2020 udvider vi denne mulighed, så vi også kan levere data til Forskermaskinen hos Danmarks Statistik.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice har siden starten af maj samarbejdet om levering af data fra SSI’s overvågning af COVID-19 til forskningsbrug. Overvågningsdata har hidtil udelukkende været tilgængelige på Forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen, men fra den 1. juli 2020 vil vi også kunne overføre data til projekter hos Danmarks Statistik.

Hvis du ønsker overvågningsdata for COVID-19 testede personer overført til Danmarks Statistik, skal du ansøge Forskerservice på sædvanlig vis via ansøgningsskemaet for data til andet databehandlingssted. Det er vigtigt, at det fremgår klart i ansøgningen, at der er tale om et projekt vedrørende COVID-19 data, idet behandlingen af nye ansøgninger om data til COVID-19 relaterede projekter prioriteres.

Overvågningsdata for COVID-19 testede personer fremgår endnu ikke på Forskerservices elektroniske ansøgningsskema. Hvis du ønsker overvågningsdata, skal du derfor lade det fremgå af projekt- og udtræksbeskrivelse, og vælge de øvrige registre du skal bruge via ansøgningsskemaet.
 

Ansøg om data