09.09.2021

Ansøg om plejehjemsdata hos Forskerservice

Det er nu muligt at få adgang data om plejehjemsophold til forskning.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Med plejehjemsdata er det muligt at lave undersøgelser af beboere på plejehjem. Plejehjemsdata (PLH) rummer oplysninger om, hvem der bor eller har boet på et plejehjem samt i hvilken periode. I relation til COVID-19-pandemien har data fra PLH været særligt relevante for at undersøge morbiditet, mortalitet og brug af sundhedsydelser blandt plejehjemsbeboere. 

PLH indeholder navne og adresser på plejehjem i Danmark i perioden 2014 og frem. Derudover indeholder PLH individdata i form af CPR-nummer, adresse samt plejehjemsbeboerens til- og fraflytningsdato. 

Data opdateres to gange årligt og kan ansøges af alle forskningsprojekter med behov. 

Det har tidligere ikke været muligt at få en samlet oversigt over landets plejehjemsadresser og beboerne på disse adresser. Derfor har Sundhedsdatastyrelsen i 2019 lavet en omfattende validering af oplysninger fra Plejehjemsoversigten (PLOV), plejehjemsoplysninger (indhentet fra kommunerne i 2014), Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og data fra de kommunale EOJ-systemer. Disse oplysninger er, efter en kobling med CPR-registeret, nu gjort tilgængelige for forskning.

Ansøg om data

Hvis dit forskningsprojekt har behov for oplysninger om plejehjemsophold, så send din ansøgning til os. Det er endnu ikke muligt at vælge PLH under registre i ansøgningsformularen, så lad det fremgå tydeligt af udtræksbeskrivelsen, at du har behov for plejehjemsdata.

Læs mere om validering og indhold i plejehjemsdata

Læs mere om plejehjem og plejehjemsbeboere