07.10.2019

Derfor er projektbeskrivelse og udtræksbeskrivelse vigtige for din ansøgning

Når du ansøger Forskerservice om dataadgang, vil du altid blive bedt om at vedlægge to dokumenter: en projektbeskrivelse og en udtræksbeskrivelse. Kort sagt bruger vi projektbeskrivelsen til at se, hvorfor du har brug for data og udtræksbeskrivelsen til at se, hvilke data du har brug for.

Hvad skal projektbeskrivelsen indeholde?

Projektbeskrivelsen skal beskrive projektets formål, metode og perspektivere, hvad projektets resultater kan bruges til og forventet offentliggørelse. Projektbeskrivelsen skal dels vise, at projektet er samfundsrelevant og dels hjælpe os til at vurdere, om det er de rigtige data, der er ansøgt om adgang til. Måske er der søgt mere end nødvendigt, måske er der behov for nogle andre data.

Hvad skal udtræksbeskrivelsen indeholde?

Udtræksbeskrivelsen skal så præcist som muligt anvise, hvilke data, der er behov for, og hvilke afgrænsninger der understøtter projektets formål og metode. Det er en stor fordel, hvis du sætter tabel- og variabellister op, som vist i vores skabelon for udtræksbeskrivelse.

Dataminimering

Da sundhedsdata er følsomme data, arbejder Forskerservice ud fra et princip om dataminimering. Det vil sige, at vi kun giver adgang til data, der er nødvendige for projektets gennemførsel.

 

Filer

Vejledninger

Brug vores vejledninger, når du søger om data til dit projekt: