26.05.2023

Fremsend din godkendte projektindstilling fra Danmarks Statistik

Når du ansøger om at få videregivet data til et nyt projekt hos Danmarks Statistik, skal vi i Forskerservice se dokumentation for, at projektet er godkendt og oprettet hos Danmarks Statistik.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Vi kan i Forskerservice kun indgå en aftale om videregivelse af data, når Danmarks Statistik har godkendt projektet. Derfor kan du opleve, at vi vil efterspørge dokumentation i form af en godkendt projektindstilling.

Hvis du venter på at få din projektindstilling godkendt af Danmarks Statistik, kan du godt indsende din ansøgning til os i Forskerservice.

- I udgangspunktet vil din ansøgning blive sat i bero, indtil vi har modtaget en godkendt projektindstilling, men det er muligt at aftale, at vi fortsætter sagsbehandlingen. Her skal du som forsker dog være klar over, at den tid der bruges på sagsbehandling vil blive faktureret, også i det tilfælde, at projektet ikke skulle blive godkendt hos Danmarks Statistik, uddyber sektionsleder Vibeke Gaardsholt.