06.05.2024

Sundhedsdatastyrelsens registre omlægges

Omlægningen sker i løbet af 2024 og vil betyde, at der i en overgangsperiode ikke er adgang til opdaterede data; ligesom der vil ske ændringer i større eller mindre grad i alle registre.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Evnen til hurtigt og effektivt at gøre data tilgængelige for sundhedsvæsen og forskning er en central del af Sundhedsdatastyrelsens strategi. For at kunne det, er vi nødt til at omlægge vores registre. Omlægningen af registrene vil ske gradvis over resten af året 2024 og påvirke alle modtagere af data i større eller mindre grad.

Når data er omlagt, vil det blive nemmere at arbejde på tværs af datakilder og med data i en ny og forbedret struktur, vil opdateringskadencen på sigt kunne øges.

’Omlægningen vil dog betyde, at der i en overgangsperiode ikke er adgang til opdaterede data; ligesom der vil ske ændringer i alle registre. Omfanget af ændringer i navngivning, opbygning og koder vil variere fra register til register, men man skal forberede sig på, at der vil ske ændringer i samtlige registre’, fortæller Pernille Rosling, afdelingschef for Datainfrastruktur og Forskerservice.

Vi er meget opmærksomme på, at omlægningen i særlig grad vil påvirke forskerne, og det ligger os meget på sinde, at omlægningen sker på en måde, som tager hensyn til forskningen. Vi vil orientere løbende om registeromlægningen gennem nyhedsbrevet. Vi vil også tage højde for omlægningen i de aftaler, vi indgår, så det fremgår klart, hvilke registre der er under omlægning.

Fakta

Omlægningen påvirker brugere på Forskermaskinen og modtagere af løbende leveringer hos DST. For MFR og ABR gælder, at omlægningen allerede er tilendebragt.