06.03.2023

Kortere sagsbehandlingstid i Forskerservice

Forskerservice har i en lang periode arbejdet på at få nedbragt den tid, man som ansøger skal vente på at få taget sin ansøgning under behandling. Det er lykkedes og har samtidig betydet, at sagsbehandlingstiderne er faldet. Målsætningen er, at de skal yderligere ned i 2023.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Projekter, som både ansøgte og fik leveret data i 2022, har oplevet en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 40 arbejdsdage. I 2023 er det målsætningen, at sagsbehandlingstiden skal yderligere ned. 

Det er aftalt med Det koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal være 40 arbejdsdage i gennemsnit i første halvår 2023 og 30 dage i gennemsnit i andet halvår 2023. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid beregnes på basis af alle ansøgninger, som er leveret den pågældende måned, uanset hvornår der er ansøgt, og vil derfor stadig være påvirket af sager, som har været længe undervejs. Det er også baggrunden for, at sagsbehandlingsmålet varierer hen over året. 

Forskerservice har gennem det sidste år arbejdet målrettet på at få nedbragt først ventetiderne og dernæst sagsbehandlingstiderne, og vi er nu ved at kunne øjne målstregen – en leveringstid på 30 arbejdsdage i gennemsnit, fortæller sektionsleder Vibeke Gaardsholt. - I januar var den gennemsnitlige leveringstid på 36,3 arbejdsdage i gennemsnit og i februar 38,7, så vi er godt på vej mod en leveringstid på 30 arbejdsdage i gennemsnit.