09.11.2023

Nye skabeloner til udtræks- og projektbeskrivelse

For at lette sagsbehandlingen af ansøgninger om data introducerer Forskerservice nye skabeloner til projekt- og udtræksbeskrivelse. Det er obligatorisk at anvende skabelonerne, da de skal medvirke til at sikre, at Forskerservice modtager alle de oplysninger, som er nødvendige for sagsbehandlingen på en gang.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Forskerservice bruger projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark til at få et overblik over projektet og sikre, at du får adgang til de data, du skal bruge. Forskerservice introducerer nu nye skabeloner til udtræks- og projektbeskrivelse og gør det ved samme lejlighed obligatorisk at anvende dem.

- Ved at gøre det obligatorisk at anvende skabelonerne bliver det nemmere for både ansøger og Forskerservice. Nemmere for ansøger, fordi det er klart, hvilke informationer der er nødvendige at indsende, og nemmere for Forskerservice, fordi vi får et ensartet ansøgningsmateriale. Når vi går i gang med en ansøgning, er det vigtigt, at alle de oplysninger, vi skal bruge i sagsbehandlingen, er til stede fra starten på en standardiseret måde. Det forlænger sagsbehandlingstiden, når vi skal tage kontakt til ansøger, fordi der mangler grundlæggende oplysninger om projektet, fortæller Vibeke Gaardsholt, leder af Forskerservice.

Projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark skal altid indgå i din ansøgning. På vores hjemmeside finder du en oversigt over, hvad forskellige typer af ansøgninger ellers skal indeholde.

Læs mere om beskrivelse af projekt og data

Se oversigt over indhold ved forskellige typer af ansøgninger (PDF)