03.07.2024

Somatisk DRG-grupperet LPR3-data er opdateret

Det er nu muligt at ansøge om adgang til opdaterede DRG-grupperet LPR3-data frem til og med 2023. Det betyder, at der nu er DRG-data i perioden fra 2005 til 2023 tilgængelige for forskning.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

DRG-grupperet LPR3-data er data fra Landspatientregisteret beriget med oplysninger om DRG-grupper og tilhørende priser.

- Data i DRG er afgrænset, så alle somatiske kontakter i et forløb er inkluderet, hvis sidste kontakt i forløbet har udskrivningsdato i aktivitetsåret, forklarer Louise Ryttergaard Olsen fra Forskerservice.

- Det vil sige, at alle kontakter i et forløb, hvor den sidste kontakt har udskrivningsdato i 2021, er inkluderet i tabellen med aktivitetsår 2021. Der indføres som udgangspunkt et nyt takstsystem hvert år. Forskerservice videregiver DRG-data for hvert aktivitetsår, prissat efter samme takstår. Det vil sige, at der leveres DRG-data, hvor aktivitetsår er lig med takstår.

Hvordan får du adgang til data?

Du ansøger om data fra DRG via Forskerservices elektroniske ansøgningsskemaer. Når du ansøger om dataadgang, skal du vedhæfte projekt- og udtræksbeskrivelse samt bestillingsark. Følg vejledningen til hvert punkt i de respektive skabeloner.

Læs mere om DRG-grupperet LPR3-data

Læs mere om projekt- og udtræksbeskrivelse samt bestillingsark