04.07.2017

Forskerservice Klassisk udfases i 2018

Fra 1. januar 2018 skal forskerne i gang med en ny vane. Ved årsskiftet udfaser Sundhedsdatastyrelsen nemlig Forskerservice Klassisk, hvorefter al adgang til data som hovedregel vil foregå via Forskermaskinen.

Udfasningen sker af hensyn til datasikkerheden og kun ved særlige behov for eksempelvis journaladgange, vil Forskerservice Klassisk fortsat være en mulighed.

Programmører arbejder i disse dage på højtryk med at få Forskermaskinen gjort klar til fremover at kunne håndtere de ansøgninger om data, som i dag bliver håndteret af Forskerservice Klassisk. Efter 1. januar 2018 er det nemlig målet, at de datasæt, forskeren i dag modtager på et usb-stik, i stedet bliver stillet til rådighed online i en særlig mappe på Forskermaskinen.

”Her kan man så arbejde med data på samme måde, som man arbejder med data i dag. Data vil have helt samme udseende. Den største forskel i forhold til i dag vil altså være, at arbejdet med data foregår i et mere sikkert miljø på Forskermaskinen,” forklarer Vibeke Gaardsholt, sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.

Datasikkerhed først

Det er af hensyn til datasikkerheden, at Forskerservice ønsker at begrænse anvendelsen af Forskerservice Klassisk fremadrettet.                                                             Med en opgraderet Forskermaskine vil det blive muligt i højere grad at styre, hvem der får adgang til data og overvåge om der er nogen, der uretmæssigt forsøger at få adgang til dem.

”I Danmark har vi ganske lempelige regler for samtykke ved registerforskning, og derfor er det utroligt vigtigt, at befolkningen føler sig tryg ved og fortsat bakker op om den måde, vi håndterer deres sundhedsdata. Derfor er det vores pligt, at gøre alt hvad vi kan, for at håndtere data korrekt og så sikkert som overhovedet muligt,” understreger Vibeke Gaardsholt og fortsætter:                                                                                                                                                                                                    ”Så selvom forskerne i starten lige skal vænne sig til ikke længere at få data via Forskerservice Klassisk, vil de på sigt opleve fordelen ved ikke længere selv at have ansvar for datasikkerheden - det er lagt i hænderne på Sundhedsdatastyrelsen.”

Upload-løsning

I dag er det ikke desto mindre meget populært, at få leveret data via Forskerservice Klassisk. Det skyldes ikke mindst muligheden for at koble med egne data. Denne mulighed vil fortsætte i regi af Forskermaskinen efter 1. januar 2018, idet man vil kunne uploade data til Forskermaskinen. Det vil også stadig være muligt at få data sendt til Danmarks Statistik for kobling med socioøkonomiske data.

Forskerservice Klassisk – kun ved særlige behov

Kun i særlige tilfælde vil Forskerservice Klassisk forsat blive brugt til levering af data. Det vil fx ske, når en forsker skal have journaladgang eller har behov for navne og adresser for at kunne udsende spørgeskemaer.

Forskermaskinen overtager al levering af data mellem sundhedsforskere og Sundhedsdatastyrelsen per 1. januar, 2018. Frem til årsskiftet vil de forskellige nye funktionaliteter blive sat i drift, efterhånden som det bliver teknisk muligt. Sundhedsdatastyrelsen vil ved samme lejlighed opdatere prismodellen og interne procedurer med henblik på at kunne håndtere det stigende antal sager, som udvidelsen af Forskermaskinen vil medføre.

Tilmeld dig Forskerservice nyhedsmail