30.06.2023

Udfasning af covid-19-testdata for den enkelte case

Opdateringen af tabellen ’OVERVAAGNINGSDATA’ ophører per 1. oktober 2023. Har du behov for covid-19-testdata til dit projekt, skal du fremover kun ansøge om data fra tabellen ’OVERVAAGNINGSDATA_UDV’, som fortsat opdateres.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Covid-19-testdata videregives i to forskellige tabeller; ’OVERVAAGNINGSDATA’ (’Testdata for den enkelte case’) og ’OVERVAAGNINGSDATA_UDV’ (’Testdata for samtlige prøvesvar’). Begge datasæt videregiver Forskerservice på vegne af Statens Serum Institut (SSI). SSI har meddelt, at opdateringen af tabellen ’OVERVAAGNINGSDATA’ udfases og ophører per 1. oktober 2023.

SSI skriver følgende: 

’I takt med at Covid-19 har ændret status fra at være en samfundskritisk sygdom til en alment farlig sygdom og pr. 1. april 2023 en smitsom sygdom, har SSI også løbende foretaget tilpasninger i overvågningen. I starten af Covid-19-pandemien besluttede SSI at gøre datasættet ’Testdata for den enkelte case’ tilgængeligt for forskere via Forskerservice.

Dette er et meget dynamisk datasæt, som kobles med forskellige registre, og som SSI bruger i overvågningen af Covid-19. Datasættet ændres løbende, i takt med at behovene ændrer sig. I øjeblikket udfases en række variable, som ikke længere er relevante. Det er ikke hensigtsmæssigt at have et så dynamisk datasæt liggende hos Forskerservice.

På denne baggrund er det besluttet, at datasættet ’Testdata for den enkelte case’ udfases og stopper pr. 1/10. Fremadrettet vil det fortsat være muligt at få datasættet ’Testdata for samtlige prøvesvar’, hvor forsker selv kan koble data med andre relevante registre.’

Har du behov for covid-19-testdata til dit projekt, skal du fremover kun ansøge om data fra tabellen ’OVERVAAGNINGSDATA_UDV’, som fortsat opdateres. 

Data fra SSI til forskning