21.12.2018

Undtagelser fra Forskermaskinen skal begrundes

Som hovedregel skal data fra Sundhedsdatastyrelsen behandles på Forskermaskinen eller sendes til Danmarks Statistiks forskerordning. Der kan dog være undtagelser fra denne regel, men det skal begrundes i ansøgningen.

De mest almindelige undtagelser fra hovedreglen er ansøgninger om ’rene’ CPR-data og data til journalgennemgang. Der kan dog også være tekniske grunde. Data leveres i disse undtagelsestilfælde til forskers arbejdsplads via en sikker forbindelse.

Rene CPR-data og data til journalgennemgang

Dataudtræk, der kun stammer fra CPR-registeret, kan behandles andre steder end på forskermaskiner. Det skyldes, at Forskerservice leverer data på vegne af CPR-kontoret, som har andre krav til behandlingen af data. Ofte vil ansøgninger om CPR-data være til spørgeskemaundersøgelser eller rekruttering.

Hvis et forskningsprojekt har tilladelse til at indhente oplysninger fra patientjournaler, kan Forskerservice desuden levere de data, som er nødvendige for at finde selve journalerne.

Læs mere om CPR-populationsudtræk

Tekniske undtagelser fra Forskermaskinen

I ganske få tilfælde kan der være tekniske grunde til at undtage fra det normale krav om, at dataadgang sker på forskermaskiner enten hos Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik. En begrundelse kan være, at det er nødvendigt at behandle data med meget stor computerkraft, fx machine learning.

Læs mere om hvilke parametre, der kan have indflydelse på, om der kan gøres undtagelser