03.10.2023

Vaccinedata klar til forskning

Interessen for data om covid-19-vaccination har været stor, siden data blev tilgængelig for forskning via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice i sommeren 2021. Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsdatastyrelsen har nu indgået en ny aftale om, at Forskerservice på vegne af SSI kan videregive alle vaccinationsdata fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV) til forskning.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Aftalen betyder, at du som forsker fra den 1. oktober 2023 kan ansøge om data på alle typer vacciner fra DDV hos Forskerservice og ikke kun covid-19-vaccinedata. Det vil dermed være muligt at søge om vaccinedata på alt fra influenza- til HPV-vaccination, kighostevaccination og vacciner i det danske børnevaccinationsprogram. De oplysninger, du kan søge om, indeholder blandt andet information om vaccinetype og oplysninger omkring administration og registrering af vaccination.

Muligt at koble egne data med vaccinationsdata

Du har mulighed for at arbejde med data – herunder vaccinationsdata – på forskermaskiner hos både Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik. Begge steder er det muligt for forskere at koble vaccinationsdata med egne datakilder og nationale registre. Ved særlige behov kan det også være muligt få videregivet data til andet databehandlingssted.

Vigtigt, at du holder dig opdateret

Det er vigtigt, at du holder dig opdateret om data og de tilgængelige variable via dokumentationen og anden information på SSI’s hjemmeside. I informationen kan du læse, hvor langt tilbage i tid registeret går, hvordan borgerindberettede vaccinationer håndteres i data, samt særlige historiske mangler i data.

Hvordan får du adgang til vaccinationsdata?

Du ansøger om vaccinationsdata via Forskerservices elektroniske ansøgningsskema på samme måde og sammen med de øvrige data, du skal bruge til dit projekt.

Data fra SSI til forskning