02.11.2022

Kortere ventetid i Forskerservice

Ventetiden i Forskerservice er nedbragt, så man nu kan forvente, at der går cirka 3 uger, fra man sender en ansøgning, til vi begynder behandlingen af den. Målet er forsat en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 30 arbejdsdage fra ansøgning til levering af data – og vi vil løbende oplyse om udviklingen i vente- og sagsbehandlingstid.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Forskerservice var i perioden 18. marts 2020 til 16. marts 2021 pålagt at hastebehandle covid-19-relaterede ansøgninger. Det betød desværre, at behandlingen af alle andre sager i lange perioder gik delvist i stå. Konsekvensen var, at sager som ikke var covid-19-relaterede, kom til at vente meget længe på, at sagsbehandlingen gik i gang. Efter en målrettet indsats er ventetiden nu nedbragt, så ansøgninger venter cirka tre uger, før sagsbehandlingen begynder.

Forskerservice har de seneste to år udvidet medarbejderstaben markant og strømlinet sagsbehandlingsprocessen, dels for at få de aktuelle sagsbehandlingstider ned, dels for bedre at kunne overholde vores sagsbehandlingsmål på længere sigt. Det har været en af målsætningerne med forøgelsen af medarbejderstaben, at sagsbehandlingstiden i Forskerservice generelt skal være mere robust over for udsving i efterspørgslen efter data.

- Omdrejningspunktet for vores indsats har været at nedbringe den tid, du som ansøger skal vente. Præcist hvor lang sagsbehandlingstiden er, vil afhænge af den konkrete sag, men vores servicemål er at levere data på 30 arbejdsdage i gennemsnit. Der er vi ikke endnu, men vi arbejder fortsat målrettet på at nedbringe både ventetid og sagsbehandlingstid, og vi vil i kommende nyhedsbreve offentliggøre begge dele, så du som ansøger ved, hvad du kan forvente, forklarer sektionsleder i Forskerservice Vibeke Gaardsholt.