Nyheder fra Forskerservice

12.05.2022

Få opdateret data til dit projekt løbende

Hvis du har behov for løbende at få opdateret data til dit projekt hos fx Danmarks Statistik har du mulighed for indgå aftale med Forskerservice om en løbende levering.

07.04.2022

Nye muligheder for at undersøge helbredsforløb med LPR3_F

Med opdateringen af LPR til LPR3 er der skabt mulighed for at danne helbredsforløb. Et helbredsforløb dannes ved at sammenkæde alle forløb og dertilhørende kontakter og ydelser, der vedrører det samme kliniske forløb.

15.03.2022

Forskerservice overgår til forskerrettet LPR3

Den 15. marts overgår Forskerservice til at levere LPR3 fra en ny forskerrettet datamodel – LPR3_F. Det betyder, at alle nye projekter vil få leveret data fra det forskerrettede LPR3. Projekter som tidligere har fået data fra den midlertidige datamodel, LPR3_SB, vil fortsat kunne få leveret opdaterede data i dette format indtil midten af 2023.

14.01.2022

Forskerservice gør det nemmere at ansøge om data

I løbet af februar introducerer Forskerservice – ’bestillingsarket’ – en ny måde at angive, hvilke data du søger om. Bestillingsarket indeholder samtlige de registre, som Forskerservice videregiver fra, og giver dermed et samlet overblik over, hvilke data det er muligt at ansøge om.

14.12.2021

Kortere ventetid i Forskerservice

Forskerservice arbejder målrettet på at få nedbragt sagsbehandlingstiden - men det tager tid at afvikle køen. Aktuelt skal du forvente, at der går 6 måneder, fra du sender din ansøgning, til Forskerservice tager den under behandling. Tidligere var det 7 måneder.

25.11.2021

DRG for 2019-20 er nu tilgængelig

DRG er blevet omstruktureret i forbindelse med overgangen til LPR3. Det er nu muligt at ansøge om data for aktivitetsårene 2019-20 hos Forskerservice.

02.07.2021

Flere COVID-19-data til forskning

Interessen for data om COVID-19 og ikke mindst data om COVID-19-vaccination har været overvældende. Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) har derfor indgået aftale om, at Forskerservice nu kan videregive yderligere COVID-19-test- og vaccinedata til forskning.

08.06.2021

Vær opmærksom, når du skal kontakte borgere

Hvis du har behov for kontaktoplysninger til brug for rekruttering eller udsendelse af spørgeskemaer, kan Forskerservice videregive disse oplysninger til dig uden, at du har indhentet samtykke fra borgeren. Der er dog to undtagelser, som du skal være opmærksom på.

27.04.2021

Det er nu muligt få adgang til midlertidige dødsårsager

Dødsårsagsregisteret er et af de vigtigste danske sundhedsregistre. Registeret gennemgår imidlertid en omfattende valideringsproces, som tager over et år. Det betyder for eksempel, at den senest tilgængelige årgang af registeret på nuværende tidspunkt er 2019. Derfor udstiller Forskerservice nu midlertidige dødsårsager.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909