Nyheder fra Forskerservice

07.06.2024

For lav fakturering

En gennemgang af faktureringspraksis i Forskerservice viser, at der er blevet tilskrevet for få timer på den enkelte sag. Vi har derfor strammet op på vores faktureringspraksis. Det betyder, at nogle vil opleve, at deres faktura er højere, end den plejer at være.

06.05.2024

Sundhedsdatastyrelsens registre omlægges

Omlægningen sker i løbet af 2024 og vil betyde, at der i en overgangsperiode ikke er adgang til opdaterede data; ligesom der vil ske ændringer i større eller mindre grad i alle registre.

27.03.2024

Abortregisteret er opdateret og klar til brug

Den 1. oktober 2023 var det 50 år siden, at lovgivningen om fri abort trådte i kraft, og kvinder fik ret til at vælge, om de ville gennemføre en graviditet eller ej.

31.01.2024

Kortere leveringstider, nye datakilder og lettere sagsbehandling

Forskerservice kan se tilbage på et 2023, hvor arbejdet med at nedbringe sagsefterslæbet efter covid-19 fortsatte med succes, der blev givet adgang til alle vaccinationsdata i vaccinationsregisteret, og sagsbehandlingsprocessen blev lettet.

07.12.2023

Opdaterede data fra Børnedatabasen er nu tilgængelige

Det er nu muligt at ansøge om opdaterede data fra Børnedatabasen, der indeholder oplysninger om varigheden af fuld amning, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og målinger af højde og vægt samt angivelse vægtkategori.

09.11.2023

Nye skabeloner til udtræks- og projektbeskrivelse

For at lette sagsbehandlingen af ansøgninger om data introducerer Forskerservice nye skabeloner til projekt- og udtræksbeskrivelse. Det er obligatorisk at anvende skabelonerne, da de skal medvirke til at sikre, at Forskerservice modtager alle de oplysninger, som er nødvendige for sagsbehandlingen på en gang.

03.10.2023

Vaccinedata klar til forskning

Interessen for data om covid-19-vaccination har været stor, siden data blev tilgængelig for forskning via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice i sommeren 2021. Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsdatastyrelsen har nu indgået en ny aftale om, at Forskerservice på vegne af SSI kan videregive alle vaccinationsdata fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV) til forskning.

22.09.2023

Forbedret telefonservice i Forskerservice

Når du i fremtiden ringer til Forskerservice, skal det ske på et nyt telefonnummer. Til gengæld vil du opleve at blive guidet i forhold til de informationer, du skal have klar, og komme hurtigere igennem til en medarbejder.

30.06.2023

Udfasning af covid-19-testdata for den enkelte case

Opdateringen af tabellen ’OVERVAAGNINGSDATA’ ophører per 1. oktober 2023. Har du behov for covid-19-testdata til dit projekt, skal du fremover kun ansøge om data fra tabellen ’OVERVAAGNINGSDATA_UDV’, som fortsat opdateres.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900