Nyheder fra Forskerservice

01.07.2020

Forskerservice leverer nu også overvågningsdata til Danmarks Statistik

Siden begyndelsen af maj har det været muligt at få videregivet data fra Statens Serum Instituts overvågning af COVID-19 til Forskermaskinen i Sundhedsdatastyrelsen. Fra 1. juli 2020 udvider vi denne mulighed, så vi også kan levere data til Forskermaskinen hos Danmarks Statistik.

27.03.2020

Forskerservice hastebehandler COVID-19 ansøgninger

Forskerservice hastebehandler i øjeblikket ansøgninger om data til COVID-19 relaterede forskningsprojekter. Det betyder desværre længere sagsbehandlingstider for alle øvrige ansøgninger.

03.02.2020

Gode eksempler på registerforskning søges

Prostatamedicin øger ikke risikoen for svulster i hjernen, og MFR vaccinen leder ikke til autisme. Dette er bare to eksempler på registerforskning, som har givet øget viden og gavnet borgere og patienter i Danmark. Der er mange flere, og de skal nu indsamles og præsenteres for en bredere offentlighed.

24.01.2020

Fremgang i arbejdet med det nye Landspatientregister

Moderniseringen af Landspatientregisteret stødte i februar-marts 2019 ind i en række tekniske problemer. Problemerne har besværliggjort den omfattende omlægning af indberetninger og register, og skabt bekymring for, at manglen på dataleverancer fra Landspatientregisteret har betydning for sygehusene, forskningen og i sidste ende patienterne.

11.12.2019

Ansøg om SCOR-data hos Forskerservice

Forskerservice har i 2019 overtaget opgaven med at levere data fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), der indeholder landsdækkende data fra Børne- og ungdomstandplejen.

13.11.2019

Data fra LPR3 forventes klar i 2. kvartal 2020

Indberetningen til Landspatientregisteret – i den nye LPR3 model – har nu været i gang i ni måneder, og Sundhedsdatastyrelsen modtager cirka 300.000 indberetninger fra regionerne om ugen.

13.09.2019

Ny struktur for DRG 2018

DRG er blevet omstruktureret fra og med 2018, så det er blevet mere overskueligt. Den nye struktur afspejler, at borgernes kontakt med sundhedssystemet i højere grad skal ses som forløb end blot enkelte kontakter. DRG 2018 er tilgængeligt på Forskermaskinen.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909