Nyheder fra Forskerservice

21.06.2019

Nye krav til egne data på Forskermaskinen

Forskerservice har revideret kravene til egne data på Forskermaskinen og blandt andet gjort det muligt at få fritekst-variable på Forskermaskinen. Samtidig er forskerens ansvar for data skærpet.

07.05.2019

Ny vejledning om adgang til data hos Forskerservice

Hvilke godkedelser er nødvendige, hvis jeg skal have data fra Forskerservice til mit projekt? Hvad skal en projektbeskrivelse indeholde, og hvordan får jeg adgang til Forskermaskinen? Svaret på disse spørgsmål og mange flere er nu samlet i en vejledning.

06.02.2019

Første år med Forskermaskinen

Selvom overgangen til primært at levere data via Forskermaskinen ikke har været uden bump på vejen, er der efter det første år både accept og generel tilfredshed med Forskermaskinen.

21.12.2018

Undtagelser fra Forskermaskinen skal begrundes

Som hovedregel skal data fra Sundhedsdatastyrelsen behandles på Forskermaskinen eller sendes til Danmarks Statistiks forskerordning. Der kan dog være undtagelser fra denne regel, men det skal begrundes i ansøgningen.

22.11.2018

Landspatientregistret moderniseres

Det nye Landpatientregister (LPR) afspejler bedre, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Overgangen til det forbedrede LPR kan i 2019 påvirke datakvaliteten og medføre perioder uden adgang til data.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909