Nyheder fra Forskerservice

06.02.2019

Første år med Forskermaskinen

Selvom overgangen til primært at levere data via Forskermaskinen ikke har været uden bump på vejen, er der efter det første år både accept og generel tilfredshed med Forskermaskinen.

21.12.2018

Undtagelser fra Forskermaskinen skal begrundes

Som hovedregel skal data fra Sundhedsdatastyrelsen behandles på Forskermaskinen eller sendes til Danmarks Statistiks forskerordning. Der kan dog være undtagelser fra denne regel, men det skal begrundes i ansøgningen.

22.11.2018

Landspatientregistret moderniseres

Det nye Landpatientregister (LPR) afspejler bedre, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Overgangen til det forbedrede LPR kan i 2019 påvirke datakvaliteten og medføre perioder uden adgang til data.

06.07.2018

Nye databeskyttelsesregler

Den 25. maj trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. I store træk er reglerne de samme, når det drejer sig om at få adgang til data til forskning og statistik. Der er dog enkelte ændringer.

02.03.2018

Sessionsregisteret hos Sundhedsdatastyrelsen lukkes

Det er ikke længere muligt at få data fra Sessionsregisteret til forskningsbrug via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice. Registeret slettes på grund af manglende efterspørgsel. I stedet kan data indhentes direkte hos Forsvaret.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 4035 7909