Nyheder fra Forskerservice

23.10.2020

Opdaterede data fra Landspatientregisteret klar til forskning

Det er nu muligt at få opdaterede data fra Landspatientregisteret til forskning. Det er den midlertidige version af registeret, der hidtil udelukkende har været anvendt til forskning i COVID-19, der nu bredes ud til al forskning.

01.07.2020

Forskerservice leverer nu også overvågningsdata til Danmarks Statistik

Siden begyndelsen af maj har det været muligt at få videregivet data fra Statens Serum Instituts overvågning af COVID-19 til Forskermaskinen i Sundhedsdatastyrelsen. Fra 1. juli 2020 udvider vi denne mulighed, så vi også kan levere data til Forskermaskinen hos Danmarks Statistik.

27.03.2020

Forskerservice hastebehandler COVID-19 ansøgninger

Forskerservice hastebehandler i øjeblikket ansøgninger om data til COVID-19 relaterede forskningsprojekter. Det betyder desværre længere sagsbehandlingstider for alle øvrige ansøgninger.

03.02.2020

Gode eksempler på registerforskning søges

Prostatamedicin øger ikke risikoen for svulster i hjernen, og MFR vaccinen leder ikke til autisme. Dette er bare to eksempler på registerforskning, som har givet øget viden og gavnet borgere og patienter i Danmark. Der er mange flere, og de skal nu indsamles og præsenteres for en bredere offentlighed.

24.01.2020

Fremgang i arbejdet med det nye Landspatientregister

Moderniseringen af Landspatientregisteret stødte i februar-marts 2019 ind i en række tekniske problemer. Problemerne har besværliggjort den omfattende omlægning af indberetninger og register, og skabt bekymring for, at manglen på dataleverancer fra Landspatientregisteret har betydning for sygehusene, forskningen og i sidste ende patienterne.

11.12.2019

Ansøg om SCOR-data hos Forskerservice

Forskerservice har i 2019 overtaget opgaven med at levere data fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), der indeholder landsdækkende data fra Børne- og ungdomstandplejen.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900