Nyheder fra Forskerservice

13.11.2019

Data fra LPR3 forventes klar i 2. kvartal 2020

Indberetningen til Landspatientregisteret – i den nye LPR3 model – har nu været i gang i ni måneder, og Sundhedsdatastyrelsen modtager cirka 300.000 indberetninger fra regionerne om ugen.

13.09.2019

Ny struktur for DRG 2018

DRG er blevet omstruktureret fra og med 2018, så det er blevet mere overskueligt. Den nye struktur afspejler, at borgernes kontakt med sundhedssystemet i højere grad skal ses som forløb end blot enkelte kontakter. DRG 2018 er tilgængeligt på Forskermaskinen.

21.06.2019

Nye krav til egne data på Forskermaskinen

Forskerservice har revideret kravene til egne data på Forskermaskinen og blandt andet gjort det muligt at få fritekst-variable på Forskermaskinen. Samtidig er forskerens ansvar for data skærpet.

07.05.2019

Ny vejledning om adgang til data hos Forskerservice

Hvilke godkedelser er nødvendige, hvis jeg skal have data fra Forskerservice til mit projekt? Hvad skal en projektbeskrivelse indeholde, og hvordan får jeg adgang til Forskermaskinen? Svaret på disse spørgsmål og mange flere er nu samlet i en vejledning.

06.02.2019

Første år med Forskermaskinen

Selvom overgangen til primært at levere data via Forskermaskinen ikke har været uden bump på vejen, er der efter det første år både accept og generel tilfredshed med Forskermaskinen.

21.12.2018

Undtagelser fra Forskermaskinen skal begrundes

Som hovedregel skal data fra Sundhedsdatastyrelsen behandles på Forskermaskinen eller sendes til Danmarks Statistiks forskerordning. Der kan dog være undtagelser fra denne regel, men det skal begrundes i ansøgningen.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900