Nyheder fra Forskerservice

22.11.2018

Landspatientregistret moderniseres

Det nye Landpatientregister (LPR) afspejler bedre, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Overgangen til det forbedrede LPR kan i 2019 påvirke datakvaliteten og medføre perioder uden adgang til data.

06.07.2018

Nye databeskyttelsesregler

Den 25. maj trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. I store træk er reglerne de samme, når det drejer sig om at få adgang til data til forskning og statistik. Der er dog enkelte ændringer.

02.03.2018

Sessionsregisteret hos Sundhedsdatastyrelsen lukkes

Det er ikke længere muligt at få data fra Sessionsregisteret til forskningsbrug via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice. Registeret slettes på grund af manglende efterspørgsel. I stedet kan data indhentes direkte hos Forsvaret.

15.12.2017

Kend din forskermaskine

Efter 1. januar 2018 skal du som udgangspunkt arbejde på Forskermaskinen, hvis du skal bruge data fra Sundhedsdatastyrelsen. Men hvad er Forskermaskinen og hvordan arbejder man med den?

26.10.2017

Billigere at komme på Forskermaskinen

Forskerservice indfører en ny prismodel for Forskermaskinen d. 1. januar 2018. Vi afskaffer de nuværende abonnementstyper og erstatter dem med timebetaling. Den nye prismodel imødekommer den kritik, der er blevet rejst af den eksisterende abonnementsordning.

28.09.2017

Fysisk levering af data efter 1. januar 2018

Er du forsker og skal du bruge data til at indhente oplysninger i journaler, i biobanker eller andre registre? Eller skal du bruge navne og adresser for at kunne sende spørgeskemaer ud? Så kan du fortsat få data leveret fysisk efter 1. januar 2018.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900