Omlægning af registre

Sundhedsdatastyrelsen omlægger sine registre i 2024. Omlægningen sker som et led i at forbedre vores evne til hurtigt og effektivt at kunne gøre data tilgængelige for sundhedsvæsen og forskning.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Manglende opdatering af data

Omlægningen af registrene betyder, at det i en overgangsperiode ikke vil være muligt at få adgang til opdaterede data fra registrene. I hvilken periode, det ikke vil være muligt at få adgang til opdaterede data fra de enkelte registre via Forskerservice, er endnu ikke kendt.

Ændringer i registrene

Omlægningen af registrene betyder også, at der vil ske ændringer i registrene i større eller mindre grad. Omlægningen kan omfatte både navngivning, opbygning og indhold. Omfanget af ændringer i navngivning, opbygning og indhold vil variere fra register til register, men som forsker skal du forberede dig på, at der vil ske ændringer i de fleste registre.

Omfanget af omlægningen for de enkelte registre er endnu ikke lagt helt fast, men for de fleste registre forventer vi en mindre omlægning, hvor registerets struktur ikke ændres. En sådan omlægning vil ikke have betydning for din dataadgang, men der vil ske mindre ændringer i datatyper og formater, særligt for datovariable.

Hvilke registre er omfattet

Alle registre skal omlægges i større eller mindre omfang. Vi vil løbende orientere, når Forskerservice i en midlertidig periode ikke kan videregive opdaterede data fra de enkelte registre.

Følgende registre er ikke berørt af omlægningen i 2024:

  • MFR (er omlagt i 2023)
  • ABR (er omlagt i 2023)
  • LPR3_F (ikke omfattet)

Du kan fortsat ansøge Forskerservice om data

Du kan sagtens indsende din ansøgning om data til Forskerservice. Din sagsbehandler vil tage højde for omlægningen af registrene, når din ansøgning bliver behandlet.

Forskerservice vil løbende orientere om omlægningen via vores nyhedsbreve.

Se, hvordan du tilmelder dig og finder tidligere nyhedsbreve