Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Priser Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

Forskerservice leverer sundhedsdata til forskere. Prisen for levering af data afhænger af, om du vælger at få data via Forskerservice Klassisk eller via Forskermaskinen.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Forskerservice finansieres dels af det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) og dels af indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at Forskerservice skal have dækket udgifterne i forbindelse med levering af data. Alle dataleverancer fra Forskerservice sker derfor mod betaling, og priserne justeres årligt i henhold til prisindekset.

Den samlede pris for data afhænger af, om du vælger at få skræddersyede udtræk via Forskerservice Klassisk eller om du vælger at søge om adgang til data på Forskermaskinen.

Forskerservice priser

 • Priser i Forskerservice Klassisk

  I Forskerservice Klassisk betaler du pr. time for den tid, det tager at programmere dit dataudtræk. Prisen for levering af data fra Forskerservice Klassisk afhænger altså af den tid, Forskerservice forventer at bruge.

  Timeprisen i 2016 er 1292,00 kr. ekskl. moms.

  Dannelse af aggregerede udtræk til private institutioner er ikke omfattet af aftalen med Det Kordinerende Organ for Registerforskning. Private institutioner skal i forbindelse med ansøgning om statistikudtræk betale for rådgivning og sagsbehandling.

  Se og sammenlign priser og produkter (PDF)

  Prisen er bindende og fremgår af den dataspecifikation, som Forskerservice sender til den dataansvarlige. Du kan således ikke risikere, at dataudtrækket bliver dyrere end aftalt i dataspecifikationen. Den faste pris forudsætter dog, at du ikke har ønske om ændringer af dataudtrækket i forhold til det, der er aftalt i dataspecifikationen.

  Data bliver leveret i henhold til den pris, der var gældende på ansøgningstidspunktet. For levering af opdateringer af data (løbende leveringer og opdateringer til kliniske databaser) bliver der afregnet i henhold til den pris, der gælder i den periode, der afregnes for.

 • Priser på Forskermaskinen

  På Forskermaskinen afhænger prisen af den abonnementstype, du vælger. Prisen for adgang til data på Forskermaskinen vil bl.a. afhænge af, om du ønsker adgang til ét eller flere projekter.

  Læs om Forskermaskinens abonnementstyper

  Se og sammenlign priser og produkter (PDF)

  Se den nye prismodel pr. 1. januar 2018 (PDF)

  Abonnementer består dels af selve abonnementet, dels af nogle ekstra beløb, der afhænger af den enkeltes behov. Prisen for abonnementet vil være den pris, der var gældende, da abonnementet blev oprettet. Ekstra beløb samt prisen ved forlængelse af abonnementer afregnes i henhold til den pris, der gælder i den periode, der afregnes for.

  Der skal betales for rådgivning og support. I nogle abonnementer er der inkluderet nogle rådgivningstimer, i andre betales der pr. time. Med rådgivning og support menes al vejledning i forbindelse med projekter og abonnementer, der ikke er forårsaget af driftsforstyrrelser.

  For at sikre, at de fastsatte priser er rimelige, vil prisfastsættelsen blive evalueret og eventuelt justeret løbende.