Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Afregning Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

Når Forskerservice leverer sundhedsdata til forskning vil afregningen for dataleverancen være afhængig af, om data er levereret via Forskerservice Klassisk eller via Forskermaskinen.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Da Forskerservice er en delvist indtægtsdækket virksomhed, betaler du for den ydelse, du får. Ligesom prisen for levering af sundhedsdata varierer efter det produkt, du vælger, varierer afregningen også efter, om du ønsker data udleveret via Forskerservice Klassisk eller via Forskermaskinen.

Forskerservice afregning

 • Afregning af Forskerservice Klassisk

  I Forskerservice Klassisk betaler du for den tid, som Forskerservice bruger på at lave dit dataudtræk.

  Fakturering af Forskerservice Klassisk - Enkelt levering

  Fakturering for et Forskerservice Klassisk enkelt dataudtræk sker umiddelbart efter at data er sendt af sted. Faktureringen foregår elektronisk og bliver sendt til den faktureringsadresse, som du har oplyst på ansøgningsskemaet. Fristen for betaling af fakturaen er løbende måned + 30 dage.

  Fakturering af Forskerservice Klassisk - Løbende opdateringer

  Første levering af data ved løbende opdateringer sker efter principperne for enkelt leveringer. Faktureringen for de efterfølgende opdateringer af data foretages årligt. Således at fakturering for opdateringer, der er faldet i året, sker ved årets udgang. 

 • Afregning af Forskermaskinen

  På Forskermaskinen betaler du for den abonnementstype, du vælger. Abonnementerne på Forskermaskinen har en minimums bindingsperiode og består af en række delelementer, der afregnes på forskellige tidspunkter.

  Bindingsperioder - Start, opsigelse og forlængelse

  Abonnementerne på Forskermaskinen har en minimums bindingsperiode. Bindingsperioden starter, når den første bruger på et projekt under abonnementet får adgang til data. Når bindingsperioden udløber, bliver abonnementet automatisk forlænget med mindre andet er aftalt. For Enkeltprojekt-abonnement forlænges abonnementet med et halvt år ad gangen. For de øvrige abonnementer forlænges abonnementet med et år ad gangen. Hvis abonnementet ikke ønskes forlænget, skal den abonnementsansvarlige skriftligt, eksempelvis pr. email, opsige abonnementet. Opsigelsen skal ske senest 2 uger inden bindingsperioden udløber.

  Afregning

  Abonnementer består dels af selve abonnementet, dels af en række afgifter. Selve abonnementet samt præaftalte tilkøb bliver faktureret i abonnementsperiodens start. Afgifter samt ekstra tilkøb bliver faktureret ved forlængelse af abonnement eller ved abonnementets udløb.

  Med afgifter og tilkøb menes:

  • Oprettelse af brugere, ud over det antal, der er inkluderet i abonnementet
  • Oprettelse af bruger-adgange, ud over det antal, der er inkluderet i abonnementet
  • Rådgivning, ud over det antal timer, der er inkluderet i abonnementet
  • Driftsafgift for GB, ud over det antal, der er inkluderet i abonnement
  • Registerafgift for Enkeltprojekt-abonnementer
  • Oprettelse af adgang til nye registre ud over det aftalte i tilbud
  • Tilkøb af ekstra GB