Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Klage Forskerservice Klassisk og Forskermaskinen

I Forskerservice bestræber vi os altid på, at levere en god service for vores kunder. Igennem dialog med ansøger afklares det, hvilke data der er relevante for projektet, dog kan det en sjælden gang forekomme at en ansøgning ikke kan imødekommes.

Kontakt

Forskerservice Mandag til fredag:  9.30 - 12.00 E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3268 5116

Afslag på ansøgning

Det forekommer kun sjældent, at en ansøgning ikke kan imødekommes. Sundhedsregistrenes komplekse opbygning og indhold betyder dog, at der ofte er dialog mellem Forskerservice og ansøger, hvor Forskerservice vil søge at rådgive og hjælpe ansøgeren til at afklare, hvilke data der reelt er relevante for projektet. De data som ansøger kan få adgang til, kan derfor delvist afvige fra det, som ansøger oprindeligt søgte om.

Ansøgere, der får helt eller delvist afslag på adgang til data, kan rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen med anmodning om at sagen genoptages (remonstration).

Fejl eller mangler i udtræk

På tilsvarende måde kan en ansøger efter modtagelsen af data meddele Forskerservice, at ansøgeren mener, de leverede data lider af en fejl eller mangel. Meddelelse om en fejl eller mangel skal indgives til Forskerservice, så snart ansøgeren opdager en fejl eller mangel og senest ½ år efter modtagelsen af data.

Forskerservice vil inden rimelig tid efter modtagelsen af meddelelse om en fejl eller mangel, igennem dialog med ansøger, undersøge om vi er enige i dette. Hvis Forskerservice er enige i at udtrækket indeholder fejl eller mangler, vil fejlen blive rettet og et nyt udtræk leveret.