Digital løsning

Sundhedsdatastyrelsen står for etableringen af den digitale løsning til fravalg af genoplivningsforsøg.

Kontakt

Grafik af digital løsning til fravalg af genoplivning

Den digitale løsning består af: 

  • Etablering af et centralt register 
    Borgernes fravalg af genoplivning registreres i et centralt register. Det sker for at sikre automatik i forhold til ikrafttræden og for at sikre, at fravalg, som senere fortrydes, slettes i sundhedspersonalets systemer. 
  • Etablering af en borgervendt brugergrænseflade på sundhed.dk
    Her kan borgeren selv foretage fravalget. Udover at fravalget kan ske digitalt på Sundhed.dk, vil det blive muligt at indsende en papirblanket til Sundhedsdatastyrelsen, som manuelt tilføjer fravalget til registeret.
  • Integration til fagsystemerne
    Borgerens registrerede oplysninger skal kunne tilgås digitalt af det sundhedsfaglige personale, som skal kende og efterkomme borgerens fravalg. De faggrupper, der skal have adgang til oplysningerne, forventes derfor bredt at omfatte personalet på AMK-vagtcentraler, ambulancebehandlere, akutlæger, sygehuspersonale, sundheds- og plejepersonale i kommuner og praktiserende læger.

Tidsplan for projektet

Tidsplan for projektet 'Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop'

Udvikling af det nationale register, den borgervendte brugergrænseflade og ny version af Fælles Stamkort pågår i 2023. 

Sundhedspersoner på tværs af sundhedsvæsenet vil få oplysning om fravalg af genoplivningsforsøg via det Fælles Stamkort. Integration til det præhospitale område er dog under afklaring. 

Tilpasning af ny version af Fælles Stamkort varetages af henholdsvis kommuner, regioner og praksisområdet i 2024.

Ibrugtagning af den samlede digitale løsning forventes december 2024, i forbindelse med at ny lovgivning på området træder i kraft. 

Læs om foranalysen