Organisering

Projektets organisering afspejler projektets kompleksitet og brede inddragelse af aktører.

Kontakt

Organisering af projektet 'Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop'

Projektet refererer til Den nationale bestyrelse for sundheds-it, som følger den overordnede status på projektet. 

Projektledelse

Sundhedsdatastyrelsen har projektledelsen for etableringen af den tekniske løsning til fravalg af genoplivningsforsøg. 

Styregruppe

Projektledelsen refererer til styregruppen, som blandt andet har til opgave at sikre fremdrift i projektet og godkende væsentlige ændringer i tidsplanen. Styregruppen har desuden ansvaret for, at projektets leverancer udvikles i overensstemmelse og koordination med den sideløbende lovgivningsproces. 

Arbejdsgruppe

Ud over styregruppen er der nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet bidrager med det sundhedsfaglige perspektiv, fokus på patientsikkerhed samt kendskab til eksisterende vejledninger og procedurer på området for genoplivning. Arbejdsgruppen bistår projektledelsen med løbende kvalificering af leverancer i projektet. 

Teknisk arbejdsgruppe

Der er desuden nedsat en teknisk arbejdsgruppe, som blandt andet skal følge og kvalificere arbejdet med et målbillede og en arkitekturanalyse, der beskriver løsningens it-arkitektur. I den tekniske arbejdsgruppe er der repræsentanter fra regioner (hospitaler og det præhospitale område), kommuner, almen praksis, sundhed.dk og Sundhedsdatastyrelsen, som har kendskab til det it-landskab og de forskellige systemer, som findes hos sundhedsvæsenets parter. 

Følgegruppe

Endelig er der nedsat en følgegruppe med et bredt udsnit af projektets interessenter fra interesseorganisationer og faglige selskaber med fokus på ældreliv, etik, patientsikkerhed og den sundhedsfaglige retssikkerhed. Følgegruppens rolle er at give faglig sparring og input til projektet og tæller aktører som Ældre Sagen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Lægeforeningen, Det Etiske Råd, Dansk Sygeplejeråd, FOA, KL, Dansk Råd for Genoplivning og Danske Patienter. 

Som følge af projektets kompleksitet er der desuden stærk inddragelse af Styrelsen for Patientsikkerhed og jurister fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement i selve projektgruppen. Denne inddragelse er også med til at sikre løbende koordinering og samspil mellem arbejdet med den tekniske løsning og lovgivningsprocessen.